De uitdaging van Moba

Welke nuttige eigenschappen kunnen op hoge snelheid op een kosteneffectieve manier van individuele eieren gemeten worden en hoe? Die vragen stonden centraal tijdens de Innovation Tuesday bij Moba, wereldwijd leider in de snelgroeiende wereldwijde markt van eiersorteermachines.

liggend_Moba.jpgDe belangrijkste sorteercriteria zijn kleur en gewicht van de eieren. De uitdaging is om andere eigenschappen van ieder individueel ei op hoge snelheid te kunnen meten, bij voorkeur contactloos. De innovatie bestaat er vervolgens uit om deze andere gemeten eigenschappen onderdeel te maken van de waardepropositie aan de uitbater van het eierpakstation. 

Feiten en trends

 • In China worden 50% van de eieren in de wereld gelegd en verwerkt.
 • Moba heeft 68% van de wereldmarkt van sorteermachines in handen (omzet).
 • Verschuiving van bouwen van machines naar totale projecten.

Waarom eieren worden gesorteerd:

 1. Slechte eieren eruit halen
 2. Sorteren op gewicht en kleur
 3. Herkomst en versheid garanderen
 4. Verpakken in verschillende verpakkingen
 5. Juiste informatie op het ei printen
 6. Transport klaar maken
 7. Automatische administratie

Voor Moba zijn er twee typen klanten te onderscheiden:

 • In-line, bedrijf dat veel kippen heeft en zelf sorteert en verpakt.
 • Ofline, centrale logistiek en verpakking, decentrale boerderij

Trends in de markt

 • Concentratie, klanten worden steeds groter
 • Complexere machines
 • Klantspecifieke projecten
 •  Eier breken en processing

Drivers voor nieuwe en geavanceerdere sensortechnologie:

 • Efficiency
 • Food Safety
 • Betere detectie van afwijkende eieren

Naar aanleiding van de presentatie door Moba werd de deelnemers eerst gevraagd om hun vragen aan Moba op te schrijven en te presenteren. Deze vragenstorm levert een lange lijst van vragen op:

 • Welke kwaliteitsaspecten zijn er?
 • Welk kenmerk in het ei is voor de industrie de ‘holy grail’?
 • Beeldvorming in het ei, hoeveel tijd is er beschikbaar, wat is de mogelijke waarde?
 • Is er gekeken naar spectrale beeldvorming?
 • Heeft het meten van versheid zin? Waar en wanneer zou dat moeten en wie heeft er belang bij?
 • Wat moet er gemeten worden?
 • Wat zijn de belangrijkste bronnen van innoveren, interne of externe drivers?
 • Is er een relatie tussen elektrisch gedrag van het ei en eigenschappen van het ei?
 • Welk percentage verbetering van de detectie is hoeveel investering waard?
 • Welke waarde voegt detectie toe aan het product voor de klant?
 • Wat zou de meerwaarde kunnen zijn van lerende systemen? En hoe deze systemen te trainen?
 • Levert eerder meten in de keten een voordeel op? Bijv. de eierraaprobot?
 • Welk probleem levert een hogere beloning op? Gezondheid of kwaliteit?
 • De trend is meer concentratie in de keten, welke risico’s brengt dit met zich mee?
 • Wat ziet een schouwer meer dan een optische sensor?
 • Wat is er gebeurd op (multi)spectrale analyse?
 • Optische sensoring of spectrometrie, kan er ook iets met andere kleuren dan alleen de visuele?
 • Een draaibare lichtbron is dat een mogelijkheid?
 • Kan detectie met big data analyse een oplossing bieden?
 • Beperkt de vraag en/of behoefte zich tot het detecteren op de machine zelf?
 • Wat is er bekend over hoe ziektes in het ei zich uiten? (geur, 3D vorm, kleur, etc.)

Discussie

Aan de hand van de input en inzichten gingen de deelnemers in twee discussiegroepen dieper op deze vragen in die vervolgens aan de gehele groep teruggekoppeld werden.

Wat kun je upstream organiseren zodat in de machine minder gemeten hoeft te worden?

Individuele kip monitoren

 • In de stal verwijderen
 • Analyse van ontlasting op de band
 • 'Kip gate'
 • Segment afsluiten

Ei desinfectie net na de leg (UV of spray?)

 • Onderzoek verticale (intern) versus externe start

Big data

 • Gewicht, vorm, water, voer en analyseer eventuele trends

Welke sensortechnologieën zijn er om de ‘holy grail’ (salmonella) te herkennen?

Vraag: Is salmonella pas zichtbaar bij de consument?

 • Het belang van versheid
 • Volume en gewicht
 • Diëlektrisch
 • Röntgen spectroscopie
 • Imaging en bewegen

Mogelijke aanknopingspunten voor een aanpak:

 • Kennisdragers uitnodigen om onderzoek te doen, bijvoorbeeld FME/WUR Vleeskuiken project
 • Hoe hoog staat het onderwerp op de agenda van stallenbouwers? Dit overleggen met de directie.
 • Is salmonella het thema? Wie wil ervoor betalen, waar in de keten zit het grootste belang?
 • Kan de claim '100% salmonellavrij' hard gemaakt worden?
 • Bieden desinfecterende verpakkingen, bijv. CO2 of stikstof, een oplossing?
 • Is er iets te concluderen uit verkleuring van eieren?
 • Hyperspectrale meting zou breder ingezet kunnen worden
 • Haak aan bij (lopende) onderzoeken met betrekking tot salmonella
 • Meten in de ontlasting van de kip
 • Grenswaardes bepalen
 • Salmonella meten in de stal of in de kip met een detectiepoortje of 'kip-gate'. Besmette kippen op een band zetten of een segment in de stal afsluiten.
 • Dynamisch (film) in plaats van statisch kijken
 • UV-tunnel direct achter de kip, direct na de leg en zo desinfecteren

Conclusies

 • Belangrijk is in ieder geval om onderzoek te doen naar hoe salmonella besmetting plaatsvindt, of te bekijken welke (lopende) onderzoeken er zijn. Ook is het belangrijk te weten of het überhaupt mogelijk is om salmonella in het ei te meten is.
 • Gelet op de aantallen is meten met behulp van big data een mogelijke oplossingsrichting, dit dient nader onderzocht te worden.
 • Ten behoeve van sensor- en meettechnieken blijken er kansrijke opties te zijn, het loont de moeite om hiervoor de samenwerking te zoeken met kennisdragende bedrijven en onderzoeksinstellingen.
 • Bij alle deelnemers is het beeld ontstaan dat er kansen liggen om een grote stap te maken in het beter detecteren van eieren, met contactloze technieken. Dit ook gecombineerd met eerder in de keten toe te passen oplossingsrichtingen. Een optie is om o.b.v. deze Innovation Tuesday een groep te vormen van bedrijven en kennisinstellingen om via een gezamenlijk onderzoeksproject toe te werken naar een voor Moba bruikbare oplossing.
Meer weten?
Marcel van HarenClustermanager Agri & Food