VAR per 1 mei 2016 verdwenen, gebruik nieuwe FME-modelovereenkomsten

De bekende Verklaringen Arbeids Relatie (VAR) hebben vanaf 1 mei 2016 hun geldigheid verloren. Met een VAR-verklaring wist je je als opdrachtgever bij het verlenen van opdrachten aan ZZP’ers gevrijwaard van heffingen van de Belastingdienst en UWV voor loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen en voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Dit systeem wordt vervangen door het gebruik van modelovereenkomsten.

Overgangsregeling

Een VAR voor 2014, 2015 of 2016 blijft tot 1 mei 2016 geldig. Deze overgangsregeling geldt voor alle VAR's voor 2014 en 2015, zolang de opdrachtnemer hetzelfde werk doet onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Zodra het werk of de omstandigheden of voorwaarden waaronder het werk wordt gedaan veranderen, moet voor de periode tot 1 mei aanstaande een nieuwe VAR worden aangevraagd. Dit geldt ook indien nog vóór 1 mei een nieuwe opdracht wordt verstrekt.

FME-modelovereenkomsten

FME heeft speciaal voor FME-leden twee modelovereenkomsten opgesteld. Deze zijn getoetst en geschikt bevonden door de Belastingdienst. Dit betekent dat je bij gebruik van deze modellen geen risico loopt dat de samenwerking achteraf door de Belastingdienst of het UWV als arbeidsovereenkomst of dienstverband wordt aangemerkt. Er is dan dus geen risico van naheffing van belasting en premies. Belangrijke voorwaarde is wel dat de samenwerking in de praktijk overeenstemt met de regeling in de overeenkomst. De eerste modelovereenkomst is een overeenkomst van opdracht. Die moet je gebruiken bij advisering door een ZZP’er. De andere modelovereenkomst betreft aanneming van werk. Die moet je gebruiken bij werkzaamheden aan producten door een ZZP’er. Denk aan onderhoud en reparatie. Beide zijn ook in het Engels beschikbaar. Je vindt deze exclusieve downloads onder aan deze pagina.

FME Advocaten

FME heeft een eigen advocatenpraktijk. Je kunt daar terecht voor advies en rechtsbijstand rond arbeidsrecht, ondernemingsrecht en contractrecht. De FME-advocaten kennen de technologische industrie als geen ander en zijn de beste keuze bij het voorkomen en oplossen van juridische problemen.

Lees verder

Meer weten?
Bert VerstratenAdvocaat