Een veilige en stabiele samenleving

De instabiele veiligheid in belangrijke delen van de wereld is van grote invloed op de brede maatschappij, ook is het de bittere realiteit dat de onveiligheid steeds dichterbij komt. Veiligheid en zakendoen is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie. Investeringen van bedrijven hangen bijvoorbeeld nauw samen met het vertrouwen dat er is in de stabiliteit in binnen en buitenland, voor Nederland als exportland en de industrie als echte exportkampioen is dit belang dan ook groot.

Het is onze gezamenlijke uitdaging om te werken aan een krijgsmacht die ‘smart’ is.

Om deze veiligheid en stabiliteit te kunnen waarborgen is een sterke krijgsmacht dan ook onontbeerlijk. Om onze krijgsmacht dit te kunnen laten waarborgen, zijn forse investeringen in defensie noodzakelijk en moet dit dan ook op het gewenste NAVO peil van 2% van het BBP gebracht worden te beginnen met een stap naar het Europees NAVO gemiddelde van 1,43% BBP. De meest innovatieve producten en onderhoud zijn nodig om de instabiele veiligheid in de wereld de baas te kunnen. Daarnaast zijn wij dit verplicht aan onze mensen die we naar onveilige gebieden sturen. Het is onze gezamenlijke uitdaging om te werken aan een krijgsmacht die ‘smart’ is. Hier moeten de industrie, zowel defensie als niet defensie gerelateerd, en de defensie organisatie de handen in een slaan. Ons land is in belangrijke mate afhankelijk van export. De industrie levert hier een grote bijdrage aan. Zo gaat 90% van de wereldhandel over zee. Veiligheid en stabiliteit alleen in onze eigen regio is dan ook niet voldoende, we moeten ver over onze eigen landsgrenzen heenkijken.

download

Verdienkracht & Vooruitgang

Maatregelen om de industriële basis te versterken. En met extra aandacht voor innovatie, onderwijs en veiligheid.

Download de Industrieagenda 2016-2018

Cyber Security

We leven in een steeds sneller veranderende wereld. Een van de meest ingrijpende veranderingen in onze maatschappij is de exponentiële ontwikkeling van digitale technologie. Deze revolutie biedt veel kansen om doeltreffender en doelmatiger te werken maar levert tegelijker tijd niet te veronachtzamen risico’s voor het ongestoord functioneren van de maatschappij, bedrijven en de nationale veiligheid. Om in dit digitale tijdperk voorop te blijven lopen en digitale dreigingen het hoofd te bieden zullen krachten gebundeld moeten worden onder andere op het terrein van cyber security. Het versterken van de samenwerking tussen defensie en bedrijfsleven in dit kader kan een belangrijke bijdrage leveren.

veiligheid.jpg

FME

Voor een ondernemend, digitaal en veilig Nederland

De technologische industrie maakt de toekomst. Onze toekomst. Samen zetten we in op de kracht van de Nederlandse maakindustrie. Voor een ondernemend, digitaal en veilig Nederland.

Lees verder De 5 punten waar de politiek op moet inzetten