Versterking van de internationale concurrentiepositie

Het Nederlands exporterend bedrijfsleven verliest het van de internationale concurrentie vanwege een op het buitenland achterblijvend instrumentarium voor exportfinanciering en exportkredietverzekeringen. Om een gelijk speelveld te realiseren en de Nederlandse positie te versterken is een ambitieus, goed toegankelijke, en internationaal concurrerende exportfinanciering en exportkredietverzekering essentieel.

Om een goede concurrentiepositie van de technologische industrie te borgen moet ingezet worden op een gelijk internationaal speelveld.

Veranderingen en onzekerheden in de wereld beïnvloeden onze internationale concurrentiepositie. De export performance van de industrie loopt het gevaar door deze dynamiek ten opzichte van het buitenland terrein te verliezen. Vanwege een gebrek aan kwaliteit en vraagsturing en teveel versnippering van de uitvoering van de Nederlandse handelsbevordering wordt het internationaal opererend bedrijfsleven hierin onvoldoende ondersteund, waardoor onze handelspositie bedreigd wordt. Om deze positie te bestendigen en te versterken is een sterk export-ecosysteem met meer aandacht, ambitie en middelen voor handelsbevordering cruciaal.

Ontwikkelingen als gevolg van digitalisering en robotisering zijn bevorderlijk voor de  concurrentie en exportpositie van de Nederlandse industrie. Om een goede concurrentiepositie van de technologische industrie te borgen moet ingezet worden op een gelijk internationaal speelveld. Zo zorgen bijvoorbeeld de staalcrisis als gevolg van overcapaciteit in China en de discussie over toekenning van de Markteconomie status (MES) aan China voor onduidelijkheid en onrust bij de Nederlandsen industrie. FME pleit voor zorgvuldigheid en versnelde, gerichte maatregelen bij handelsconflicten en de belangen van de Nederlandse maakindustrie een doorslaggevende plek te geven bij de eventuele toekenning van de MES.

speelveld.jpg

FME

De technologische industrie voor een ondernemend, digitaal en veilig Nederland

Download onze Industrieagenda 2016-2018