arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Onderhandelingsakkoord cao Technische Groothandel bereikt

7 februari 2020
Handen schudden

De WTG (Werkgevers Technische Groothandel) heeft op woensdag 5 februari een onderhandelingsresultaat bereikt met vier vakbonden (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en AVV) over de nieuwe cao voor de Technische Groothandel. De afspraken over lonen en de looptijd zijn bekend gemaakt.

In het akkoord zijn deze loonsverhogingen* opgenomen:
1 april 2020               3 %
1 oktober 2020          2 %
1 april 2021               1,5%
1 oktober 2021          1,5%
1 januari 2022            2 %
1 juli 2022:                 1 %

* Ondernemingen mogen bovengenoemde loonstijgingen verrekenen met de toegepaste WTG-loonadviezen van 2019 en 2020, dan wel eigen varianten hierop.

De cao heeft een looptijd van 45 maanden: van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2022.

Andere afspraken

Cao-partijen werken de andere details van het akkoord uit. De leden van cao-partijen zullen binnenkort hierover stemmen.

Sluiten