arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Funding en finance

Dienst
geld

FME subsidieadviseurs zijn gespecialiseerd in subsidieverwerving voor technologische en sociale innovatie, research en duurzame investeringen.

Ze nemen de innovatiestrategie van de onderneming als uitgangspunt voor de koppeling aan (publieke) financieringsbronnen en benutten zo alle fiscale regelingen en cash-subsidies, waarbij samenwerking in innovatie, het verbeteren van het menselijk potentieel, internationalisatie en duurzame investeringsplannen belangrijke factoren zijn. Met een aanpak die de subsidieperformance verhoogt, de subsidierealisatie borgt, en de lange termijn innovatie versterkt.

De adviesvergoeding is vaak op basis van resultaat, met competitieve (leden) tarieven.

Sluiten