arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Jouw betrouwbare partner voor cao-zaken

Dienst
Handen schudden

FME sluit de cao’s in de Metalektro af en oefent invloed uit op de cao's voor de Metaal en Techniek, en de Technische Groothandel. Verder ondersteunt FME lidbedrijven bij het afsluiten van een eigen ondernemings-cao.

Cao Metalektro

FME vertegenwoordigt als enige werkgeversorganisatie de werkgevers bij het cao-overleg in de Metalektro. Ruim duizend van de 2.200 leden die FME telt, vallen onder deze cao. Het gaat om bedrijven die zowel nationaal als internationaal actief zijn binnen diverse sectoren zoals hightech, engineering, machinebouw, scheepsbouw, elektrotechniek en transportmiddelen.

De Metalektro heeft een aantal cao’s waaronder de Arbeidsvoorwaarden cao Metalektro, een aanvullende cao Systeem voor Arbeidsomstandigheden (SAO), de cao Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O) en de pensioenregeling (PME).

De cao’s Metalektro worden afgesloten met FNVCNV VakmensenDe Unie en VHP2.

De cao’s voor de Metalektro lopen van 1 juni 2018 tot 1 december 2020.

Alle informatie rondom de cao Metalektro vind je in Mijn FME (exclusief voor leden). 

Cao Technische Groothandel

De cao huidige Technische Groothandel loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2022. FME neemt niet deel aan het cao-overleg in de Technische Groothandel, maar heeft wel regelmatig contact met vertegenwoordigers van de Technische Groothandel.
Alle informatie rondom de cao Technische Groothandel vind je in Mijn FME (exclusief voor leden). 

Cao Metaal en Techniek

FME is via de Federatie Werkgeversorganisatie Techniek vertegenwoordigt in de cao Metaal en Techniek.
Alle informatie rondom de cao Metaal en Techniek vind je in Mijn FME (exclusief voor leden). 

Pensioen

FME is vertegenwoordigd in het pensioenfonds voor de Metalektro (PME). Bovendien oefent FME invloed uit op de pensioenregelingen voor de Metaal & Techniek (PMT) en de Technische Groothandel (Vutech).

Voor vragen over de verschillende cao's en pensioenen is FME een betrouwbare partner.
Alle informatie rondom Pensioen vind je in Mijn FME (exclusief voor leden). 

Speciaal voor jou als FME-lid

Cao Platform

Exclusief voor werkgevers (directeuren en HR-verantwoordelijken) in de Metalektro die lid zijn van FME, hebben we een Cao Platform. Hierop vind je relevante informatie, het laatste nieuws, andere platformleden en downloads. Ook kun je hier vragen stellen.
Ga naar het Cao Platform | exclusief voor leden

Functiewaarderingssysteem ISF

FME is systeemhouder van het specifiek voor de technologische industrie (Metalektro) ontwikkelde Integraal Systeem Functiewaardering (ISF). ISF is een erkende, valide en betrouwbare keuze om tot een rangorde van functies te komen. Bovendien heeft ISF de meeste functies die voorkomen in de technologische industrie beschreven en gewaardeerd. Adviseurs van FME ondersteunen en begeleiden lidbedrijven bij de verschillende onderdelen en fases van het functiewaarderingstraject.
Lees meer over ISF | exclusief voor leden

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten