arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Samenwerken in clusters

Dienst
Handshake

Innovatieve technologie en digitalisering spelen een steeds grotere rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Om nog meer technologische oplossingen mogelijk en zichtbaar te maken, verbindt en mobiliseert FME de technologische industrie, stakeholders en de samenleving rond concrete vraagstukken. Dit doen wij onder andere in onze vier clusters: Agri & Food, Energy, Gebouwde Omgeving en FME Zorg.

De voedselketen staat wereldwijd voor enorme veranderingen, ingegeven door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijk gemaakt door digitalisering. Nederland is een voedselland met een wereldwijde impact. We zijn de tweede voedselexporteur ter wereld. En op het gebied van technologie staan wij als fabrikant en exporteur wereldwijd op de derde plek. Mooie cijfers die we graag willen behouden en waar het FME Cluster Agri & Food vol op inzet.

De energietransitie biedt Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. De technologische innovatie die ervoor nodig is, biedt perspectief op een duurzame energievoorziening én structurele economische groei. Het FME Cluster Energy brengt alle partijen bij elkaar om samen antwoorden te vinden op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie.

De gebouwde omgeving is nooit af en dat is maar goed ook. De eisen die we aan onze omgeving stellen, veranderen namelijk continu. Het moet duurzamer, slimmer en beter aansluiten bij de behoefte van de mens. Dat is mogelijk, maar gaat niet vanzelf. Hier hebben we technologie hard bij nodig! Het FME Cluster Gebouwde Omgeving mobiliseert en verbindt de technologische industrie om de gebouwde omgeving slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. 

  • FME Zorg - Betere zorg door technologie

FME Zorg verbindt technologiebedrijven met de zorgketen met als doel het verbeteren van de zorg. De zorg in Nederland behoort tot de beste van Europa. Door technologische ontwikkelingen is er steeds meer mogelijk. Tegelijk blijven de zorgkosten stijgen door de vergrijzing en steeds specialistischere behandelingen. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van onze zorg. Hoe zorgen we voor de beste kwaliteit zorg tegen betaalbare kosten?

Samen werken aan oplossingen

Heb jij ook antwoorden op maatschappelijke thema's als voedselvoorziening en -veiligheid, de energietransitie, de leefbaarheid van onze gebouwde omgeving of betere zorg voor iedereen? Sluit je aan bij de clusteraanpak van FME om samen te werken aan oplossingen.

Sluiten