CO2ASTS

Haven

Het project ‘CO2-afvang, -opslag en transfer in de scheepvaart’ is een techno-economische haalbaarheidsstudie voor milieuvriendelijkere en CO2-armere scheepvaart. Het gaat daarbij om het afvangen en opslaan van CO2. De CO2 wordt aan boord vloeibaar gemaakt en opgeslagen om vervolgens in de haven te worden overgeladen en verkocht aan eindgebruikers. Dit is een uniek systeem dat nog niet wereldwijd beschikbaar is voor de scheepvaart.

Dit project is ontwikkeld met een consortium van Duitse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Het doel van het project is de overdraagbaarheid en innovatieve aanpassing van bestaande technologieën voor een verdere daling van carbon ‘footprint’ van de scheepvaart, rekening houdend met de huidige marktsituatie. Het project evalueert bestaande stationaire CO2-afvangsystemen op het land en past deze aan voor de scheepvaart. De studie richt zich daarom op de technische, financiële, economische, logistieke en juridische randvoorwaarden voor het gebruik van een CO2-afvang en -opslagcapaciteit.

Resultaten

Binnen het project heeft een geslaagde grensoverschrijdende samenwerking plaatsgevonden om de uitstoot van CO2 binnen de internationale scheepvaart te verminderen.

De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat Ship Based Carbon Capture (SBCC) technisch haalbaar is; het is mogelijk om een CO2-afvanginstallatie met bijbehorende compressor en opslag aan boord te integreren. In de drie onderzochte cases zijn de CO2 emissies tot 75% verminderd.

Op economisch vlak blijkt van belang om de schaalgrootte te optimaliseren om tot lagere kosten te komen. De economische haalbaarheid hangt vooral van de van de CAPEX en de politieke keuzes met betrekking tot het klimaat. Voor twee van de drie cases zijn de kosten veelbelovend in vergelijking met alternatieve decarbonisatie routes.

Co2asts

Pilot

Het vervolg van de studie van CO2ASTS zal richten op een pilot systeem op een baggerschip. Heb je interesse in de uitwerking van de resultaten? Neem dan contact op met Leo van der Burg.