Perioperatieve Netwerkzorg

Operatiekamer

Een niet fitte patiënt die een operatie ondergaat, heeft daarna een verhoogd risico op vertraagd of onvolledig functioneel herstel, vergeleken met fitte patiënten. Dat is niet in het belang van de patiënt en het maakt de zorg duurder dan nodig en moeilijker te plannen. Om dit te ondervangen zijn er nieuwe perioperatieve zorgpaden ontwikkeld. Een aantal koploper ziekenhuizen heeft een dergelijk nieuw perioperatief zorgpad voor tenminste één type operatie georganiseerd en succesvol in gebruik genomen.

Knelpunten wegnemen

Het doel van deze Health Deal is het oplossen van onderstaande vier knelpunten voor het opschalen van de nieuwe persoonsgerichte perioperatieve netwerkzorg, om het aantal ziekenhuizen van waaruit deze zorg wordt aangeboden te vergroten.

 1. Perioperatieve zorginhoud 
  Een adequate beschrijving van het perioperatieve zorgaanbod ten behoeve van (lokale) zorgcontractering, een leidraad voor ziekenhuizen die de nieuwe aanpak efficiënt willen implementeren en een uitgangspunt voor competentieopbouw.
 2. Praktijkuitwisseling en competentieopbouw 
  De aanwezigheid van een fijnmazig landelijk netwerk van gekwalificeerde therapeuten kan het aanbieden van perioperatieve zorgonderdelen bevorderen. 
 3. Een duurzaam economisch model 
  Voor deze nieuwe zorgelementen ervaren eerste- en tweedelijns zorgverleners onzekerheden betreffende bekostiging en inkoop.
 4. Faciliterende producten en diensten 
  Bedrijven kunnen faciliterende producten of diensten te ontwikkelen, mits dat kan gebeuren in samenwerking met toekomstige gebruikers die zorgverlener of patiënt zijn. Om deze gebruikers niet te overvragen, is er behoefte aan coördinatie voor het opzetten van dergelijke samenwerkingen.

Health Deal Persoonsgerichte Perioperatieve Netwerkzorg

Kansen voor ondernemers

Een Health Deal is een gezamenlijk instrument van de ministeries van VWS en Economische Zaken om brede toepassing van doelmatige zorginnovaties te versnellen. Deelnemers aan de Health Deal plannen en leveren middelen, producten, diensten en menselijke inzet voor werkgroepen en voor invoering van persoonsgerichte, perioperatieve netwerkzorg in deelnemende regio’s. De ambitie is om de Health Deal in het voorjaar van 2019 van start te laten gaan voor een looptijd van twee jaar. 

Voor ondernemers biedt een Health Deal economische kansen door een laagdrempelige mogelijkheid om samen met overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars te werken aan het stimuleren van doelmatige zorginnovaties. Aan de basis van een Health Deal staan namelijk altijd initiatieven uit het veld. Ondernemingen kunnen hun producten en diensten inbrengen en indien ze blijken te voorzien in een behoefte, door ontwikkelen in concrete product / service proposities - inclusief business modellen en validatie - om ze aansluitend tot maatschappelijk en economisch rendement te brengen.

Eind 2017 stelde het KNGF, samen met MUMC+, UM, TNO, Care IQ en met steun van diverse koploper ziekenhuizen, de Health Deal Persoonsgerichte Perioperatieve Netwerkzorg voor aan het ministerie van VWS. Dit voorstel werd positief ontvangen.  

Doe ook mee
Schema Health Deal Perioperatieve netwerkzorg
Persoonsgericht, perioperatief zorgpad

Aan welk van deze stappen kan jouw bedrijf bijdragen?

Hierboven zijn de stappen van een typisch persoonsgericht, perioperatief zorgpad weergegeven. Elke stap kan geoptimaliseerd worden. Aan welke stap kan jouw bedrijf bijdragen?

LEES MEER OVER DEZE PROCESSTAPPEN

De eerste bedrijven hebben al aangeven aan welke processtappen - voor, tijdens of na de operatie - gaan bijdragen.

LEES MEER EN DOE OOK MEE
 1. Download het document 
 2. Vul in welke bijdragen je bedrijf wil leveren: in natura aan de diverse stadia van het zorgpad en financieel als tegemoetkoming in de kosten van het programma management van de Health Deal 
 3. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar zorg@fme.nl