arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Voedselproductie

Kaas

Duurzaam, dichtbij, kleinschaliger met oog voor biodiversiteit

Minder foodmiles en meer ruimte voor de natuur en biodiversiteit: eeuwenlang was de belangrijkste vraag hoe we voldoende voedsel kunnen produceren. Inmiddels gaat het vooral om de vraag waar dat voedsel geproduceerd is en hoe het de consument bereikt. Het streven naar nog meer grootschaligheid is langzaam aan het keren. Meer kleinschalige voedselproductie met meer biodiversiteit leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzamer voedselsysteem.

Technologie wordt steeds laagdrempeliger en is daarmee de sleutel tot succes. De technologische industrie heeft veel duurzame oplossingen ontwikkeld die duurzame en lokale voedselproductie mogelijk maakt. Technologie niet alleen in de agri & food sector, maar ook uit de energie en de gebouwde omgeving. 
 

Smart Materials for Greenhouses

In de glastuinbouw is veel energie nodig, om kassen te verwarmen en gewassen te belichten. De hoge gasprijzen van dit moment hebben dan ook grote impact op de bedrijfsvoering. Met gebruik van innovatieve materialen en coatings is het mogelijk om verder energie te besparen, maar ook om het zonlicht te manipuleren en nog beter af te stemmen op de behoeften van gewassen.

lees meer over dit project

Fieldlab Fortissimo

Hoe zorgen we voor optimaal onderhoud & asset prestaties in de Nederlandse voedingsindustrie? Asset-owners, OEM’ers en serviceproviders actief in de Agri & Food gaan binnen Fieldlab Fortissimo aan de slag met specifieke uitdagingen en kennisproducten.

Lees meer over dit project

Datadriven Agrifood Future

De Data Driven AgriFood Future (DDAFF) Alliance Partners zetten in op het groeiende belang en de mogelijkheden van datagedreven ontwikkelingen in de agrifood waardeketen.

Lees meer over dit project

PPS Handsfree Production in Agrifood

Het is steeds lastiger om voldoende gekwalificeerde mensen te vinden die in de agrofood en glastuinbouw sectoren willen en kunnen werken. Dit is een van de kritische succesfactoren voor de ontwikkeling van deze sector in de komende decennia. Er is een versnelling nodig rond de ontwikkeling van innovatieve robots die menselijk handelen kunnen vervangen en die in specifieke omgevingen samen kunnen werken met mensen.  

Lees meer over dit project
Sluiten