Smart Materials for Greenhouses

Greenhouse

In de glastuinbouw is veel energie nodig, om kassen te verwarmen en gewassen te belichten. De hoge gasprijzen van dit moment hebben dan ook grote impact op de bedrijfsvoering. Met gebruik van innovatieve materialen en coatings is het mogelijk om verder energie te besparen, maar ook om het zonlicht te manipuleren en nog beter af te stemmen op de behoeften van gewassen. Dit soort ‘smart materials’ zijn nu nog duur en vergen doorontwikkeling voordat ze breed kunnen worden toegepast.

Er zit veel potentie in de doorontwikkeling van dit soort nieuwe kasdekmaterialen. Voor Nederland, maar ook nodig andere regio’s in de wereld. Bijvoorbeeld voor klimaatadaptieve tuinbouw, zoals voor het consortium met California.

Duurzame voedselproductie

FME ziet veel potentie in de doorontwikkeling van ‘smart materials’. Zij zullen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzame voedselproductie en daarmee ook de energietransitie. FME heeft een warm hart voor het inzetten van innovaties om dit soort maatschappelijke opgaves op te lossen.

Het project wordt gecoördineerd door Wageningen University & Research. In het consortium zijn grote internationale bedrijven als BASF en Fujifilm vertegenwoordigd, maar ook bedrijven uit de tuinbouwsector zoals Ludvig Svensson, Mardenkro, RKW-Hyplastals en Saint-Gobain, waarvan in Nederland ook onderdelen lid zijn bij FME.

Stappen zetten

Vier keer per jaar komt het consortium bij elkaar voor een dagdeel, of een meerdaagse sessie. Openheid en onderling vertrouwen kenmerken het overleg. Om de aansluiting met de tuinbouwpraktijk te waarborgen, zit ook Glastuinbouw Nederland aan tafel. Voor de aansluiting met de technologische industrie, is FME aangesloten. De rol van WUR is niet alleen om het project te begeleiden, maar ook om mogelijke nieuwe toepassingen te testen.

Het zoeken naar en vinden van nieuwe oplossingen gaat in een denktank als deze sneller dan als bedrijf alleen. Elke sessie werkt als een katalysator voor verdere doorontwikkeling. Het uiteindelijke resultaat hoeft geen revolutie in de glastuinbouw te veroorzaken, maar wel een antwoord bieden op een bestaand probleem of een wenselijke toepassing zijn voor de toekomst.

Wil je jouw ideeën bespreken? Dan kun je contact opnemen met Marline Kester, Public Affairs Adviseur.