DERISCO2

Derisco

In het onderzoeksproject DERISCO2 wordt het afvangen van kooldioxide op een schip voorbereid. De opties voor nul-emissie in de scheepvaart zijn afhankelijk van het gebruik van elektriciteit of alternatieve brandstoffen. Ship Based Carbon Capture (SBCC) kan een overgangsoplossing zijn, die op korte termijn kan worden geïmplementeerd.

In eerdere studies is aangetoond dat SBCC technisch haalbaar is. Grote schepen die op LNG varen, zijn aangewezen als de meest veelbelovende toepassingsmogelijkheden voor SBCC. Deze werken met oplosmiddelen die CO2 afvangen en ze geven het bij een relatief hoge druk weer vrij.

Versnelling van de uitvoering

In DERISCO2 moet de implementatie versneld worden door het wegwerken van hiaten in de kennis van SBCC; waarbij het vooral gaat om het vinden van het optimale oplosmiddel en het evalueren  van het effect van scheepsbewegingen op het rendement van het afvangen. Dit werk zal leiden tot een kosteneffectieve oplossing voor het afvangen van CO2 aan boord, waardoor de tijd voor de implementatie wordt verkort.

Absorptie door een chemische reactie

Het SBCC-proces is gebaseerd op het gebruik van reactieve absorptie om maximaal 90% van de CO2 af te vangen. Het rendement is hoog, vooral voor LNG-schepen zoals het gekozen schip, de Sleipnir. De motor levert de restwarmte nodig voor het afvangproces en de koude van het LNG kan worden gebruikt voor het vloeibaar maken van de afgevangen CO2. De opgeslagen CO2 kan als vloeistof gemakkelijk worden gelost tijdens het verblijf in de haven.

DERISCO2-doelstellingen

De volgende doelstellingen zijn voor het onderzoeksproject omschreven:

  • haalbaarheid aantonen van het afvangen van CO2 uit de uitlaatgassen van een scheepsvoortstuwingsmotor op LNG, met behulp van een geavanceerd oplosmiddel dat op maat is gemaakt voor de SBCC-toepassing;
  • haalbaarheid demonstreren van het afvangen van CO2 bij hoge druk (tot 10 bar), waardoor een compressor niet meer nodig is. Dit zal de kosten van SBCC aanzienlijk verlagen;
  • het gebruik demonstreren van een membraancontactor (MC) kolom, in plaats van een gepakte kolom, voor CO2-absorptie. Dit zal de grootte en het gewicht van het afvangsysteem reduceren;
  • evalueren van het effect van scheepsbewegingen op het SBCC-systeem. Hiervoor worden eerst absorptieproeven onder scheepsbewegingen uitgevoerd;
  • het uitvoeren van een technisch-economische analyse van een SBCC-systeemaan boord van Heerema's Sleipnir, een zwaarlastschip.

Het uiteindelijke doel van DERISCO2 is om de technologie voor te bereiden voor de pilot aan boord van de Sleipnir in de toekomst.

Partners in het DERISCO2 project zijn FME, TNO in Delft, Conoship International BV in Groningen, Heerema Marine Contractors in Leiden en Linde Gas Benelux in Schiedam. DERISCO2 heeft een subsidie van € 167.710 ontvangen van het Nederlandse Topsector Energieprogramma.