Klimaatkansenkaart - versnelling energietransitie door technologie

offshore

De grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, voedsel, zorg en veiligheid hebben één ding gemeen: technologie speelt een sleutelrol om deze uitdagingen op te lossen. Nederland heeft daarbij een goede uitgangspositie met een sterke technologische industrie en een wijdvertakte ict-infrastructuur.

Voor de energietransitie is versnelling door technologie vanuit maatschappelijk én economisch oogpunt cruciaal. Het is de enige manier om aan internationale afspraken te voldoen en de samenleving te verduurzamen, maar ook om internationaal voorop te lopen met innovatie en de economische vruchten daarvan te plukken. Technologie ligt immers aan de basis voor het realiseren van een schoner en slimmer energiesysteem in 2030 en 2050.

FME-leden dragen daar in belangrijke mate aan bij en in de Klimaatkansenkaart voor Nederland geven we graag een overzicht van de technologische innovaties die nu al in de praktijk worden toegepast.

In de afgelopen jaren zijn technologieën ontwikkeld die de potentie hebben om grote CO₂-besparingen in de industrie te realiseren. Denk daarbij aan methoden om warmte uit vervuilde rookgassen terug te winnen en om grondstoffen, zoals metalen, te hergebruiken. Maar ook methoden om beter inzicht te krijgen in energieverbruik, zoals slimme energiemonitoringssystemen die zorgen voor 'smart manufacturing' en 'smart maintenance'.

In 2030 heeft de elektriciteitssector een visie voor en schoon, betaalbaar en betrouwbaar elektriciteitssysteem, waarin voor bijna 70% aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Om deze ambitie te bewerkstelligen zijn grootschalige technologische oplossingen noodzakelijk. Leden van FME leveren technologische innovaties voor de elektriciteitssector op vele fronten, zoals waterstoftechnologie, slimme energie infrastructuren en het ontwerp van intelligente en grote opslagsystemen.

FME-leden in de mobiliteitssector zijn fabrikanten en producenten van machines, aandrijvingen, auto’s en vrachtwagens, en laadinfrastructuur. Zij dragen bij aan de visie van de sector om in 2025 zero-emissie vervoer te realiseren. De technologische industrie speelt een cruciale rol bij de oplossingen om deze doelstelling te behalen, zoals hybride, elektrische en waterstofauto's en bussen, technologie voor laadinfrastructuur en smart mobility.

FME-leden spelen een grote rol in de gebouwde omgeving: ongeveer 40% van de omzet van de leden van FME is direct of indirect gerelateerd aan de bouw. De eerste stap in het realiseren van deze doelstelling zit in energiebesparende maatregelen, zoals grootschalige isolatie in woningen en gebouwen. Maar ook bij de overige noodzakelijke stappen is technologie essentieel. Denk aan slimme LED-verlichting, beheer- en monitorsystemen en warmtepompen.