Verduurzaming in de industrie

Pomp

De industrie heeft als opgave om in 2030 jaarlijks 14,3 Mton CO₂ te besparen. Oplossingen om tot een dergelijke besparing te komen zijn onder andere groene waterstof, Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), elektrificatie en hoge temperatuur warmtepompen. Voor een groot deel van deze oplossingen is nog innovatiekracht nodig. De technologische industrie kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

In de afgelopen jaren zijn technologieën ontwikkeld die de potentie hebben om grote CO2-besparingen in de industrie te realiseren. Denk daarbij aan methoden om warmte uit vervuilde rookgassen terug te winnen en om grondstoffen, zoals metalen, te hergebruiken. Maar ook methoden om beter inzicht te krijgen in energieverbruik, zoals slimme energiemonitoringssystemen die zorgen voor 'smart manufacturing' en 'smart maintenance'.

Potentieel direct toepasbare innovaties zijn onder andere de elektrificatie van (lage temperatuur) processen, warmteterugwinning en zeer efficiënte aandrijvingen.

FME-leden en hun technologische oplossingen voor de energiesector

Bedrijven uit de technologische industrie zijn volop bezig met innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van de energiesector. Lees in hun inspiratiecases hoe zij dit doen.
 

 • KSB: Magnetische koppelingen verlagen energie
  Bij Tata Steel in IJmuiden heeft KSB vele pompinstallaties geanalyseerd met het doel om het energieverbruik terug te dringen. Ongeveer 35% van het elektriciteitsverbruik bij Tata Steel gaat immers naar de aandrijving van pompen, voornamelijk bestemd voor koelwater. Lennart Vermeulen, Tata Steel Europe: "Minder onderhoud door lagere slijtage en minder productiestilstand door preventie van foutsituaties."
   
 • HeatMatrix: Terugwinning van warmte uit rookgas
  Nu er verschillende installaties tot 5 MW een aantal jaren draaien, gaat HeatMatrix een polymere warmtewisselaar met een vermogen van bijna 10 MW installeren bij BioMCN Delfzijl. BioMCN was op zoek naar een technisch en financieel haalbare oplossing om energie uit hun rookgas terug te winnen. Met de oplossing van HeatMatrix kan een zeer significante energiebesparing gerealiseerd worden.
   
 • Stork: Hybrid Boiler
  De Hybrid Boiler is een grootschalige elektrificatieoplossing voor industriële bedrijven, waarbij stoom uit aardgas wordt vervangen door stoom uit duurzame elektriciteit op momenten dat hiervan een overschot is. Het unieke aan de hybride boiler is de schakelbaarheid van 30 seconden op een schaal van 25 MW elektriciteit (MWe), waardoor het een commercieel erg aantrekkelijk product is.