Verduurzaming van de energiesector

Roltrap

In 2030 heeft de elektriciteitssector een visie voor een schoon, betaalbaar en betrouwbaar elektriciteitssysteem, waarin voor bijna 70% aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt*. Om deze ambitie te bewerkstelligen zijn grootschalige technologische oplossingen noodzakelijk.

Leden van FME leveren technologische innovaties voor de elektriciteitssector op vele fronten:

 • De efficiënte omzetting van elektriciteit uit windenergie in waterstof
 • Slimme energie infrastructuursystemen, zoals microgrids, smartgrids en de levering van netten met grote geleiding
 • Het ontwerp van intelligente en grote opslagsystemen zowel voor dag- en nachtniveau als grootschalige seizoensopslag voor systeemoplossingen in de winter door de opslag van elektriciteit of warmte

* In 2018 was het aandeel duurzaam geproduceerde elektriciteit 15%.

 

FME-leden en hun technologische oplossingen voor de energiesector

Bedrijven uit de technologische industrie zijn volop bezig met innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van de energiesector. Lees in hun inspiratiecases hoe zij dit doen.
 

 • REDstack: Verschil zoutgehalte in water levert energie op
  De REDstack technologie is ontwikkeld samen met het instituut Wetsus en Fujifilm. Een Blue Energy pilotplant draait sinds 2014 succesvol in Friesland op de Afsluitdijk. Een opschaling naar een grotere demonstratie installatie van 0,78 MW bij het uitwateringsgemaal in Katwijk is volop in voorbereiding, in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk.
   
 • Prysmian: Dikkere kabels verminderen netverliezen in hoogspanningsnet
  Voor de Randstad Noordring 150 kV heeft TenneT gevraagd om ondergrondse elektriciteitskabels met een aluminium geleider met een doorsnede van 1600 mm2. Om de netverliezen te beperken heeft Prysmian kabels aangeboden met een grotere geleider, namelijk met een doorsnede van 2500 mm2. Frank Middel, Sustainability Officer Prysmian: "Duurzaamheid... het is even wennen, maar goed voor de planeet!"
   
 • S4 Energy: Duurzaam leveren van systeemdiensten
  In Almelo hebben Tennet en S4 Energy een nieuw type energieopslag in gebruik genomen. Dit grootschalig hybride opslagsysteem zet de KINEXT technologie gecombineerd in met de zelf ontwikkelde energy management software van S4 Energy. De inzet van KINEXT zorgt voor een verlenging van de technische levensduur van batterijen tot vijftien jaar, zonder vervangingsinvesteringen.