arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Verduurzaming industrie

Regio Noord

Energiebesparing leidt tot grootschalige CO2-reductie tegen relatief lage kosten. Door de versnelde toepassing van innovatieve technologie kunnen CO2-emissies van energie-intensieve bedrijven in Nederland worden teruggebracht waardoor de doelstellingen van het Klimaatakkoord dichterbij komen. Energy saving first: wat niet gebruikt wordt hoeft niet te worden opgewekt.

Energiebesparing is verreweg de goedkoopste manier voor CO2-reductie en het realiseren van de klimaatdoeleinden. Daarnaast is het interessant vanwege de potentiële verdienkracht van nieuwe markten en vanwege mogelijkheden voor kostenbesparing. Voor bedrijven kan zo het concurrentievermogen worden bevorderd door minder afhankelijk te worden van energiekosten.

Naast energiebesparing zijn elektrificatie en omschakeling naar waterstof onmisbaar voor de verduurzaming van de industrie. In het Fieldlab Industriële Elektrificatie krijgen nieuwe duurzame technologieën een kans zich te bewijzen.

Duurzaam ondernemen is mogelijk. In een Circulaire Maakindustrie worden producten en onderdelen niet weggegooid of laagwaardig gerecycled maar, na controle en bewerking, opnieuw hoogwaardig ingezet. Nederland moet in 2050 circulair. Overschakelen naar een circulaire economie leidt tot behoud van werkgelegenheid en een toename van de kwaliteit van werk.

Project 6-25

Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2 emissies van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te verlagen. De focus ligt daarbij op innovaties die de procesefficiency verbeteren en de kosten verlagen.

Lees meer over dit project

Programma Circulaire Maakindustrie

FME en Koninklijke Metaalunie hebben het programma Circulaire Maakindustrie gestart. Op de website circulairemaakindustrie.nl krijg je een goed beeld van de kansen die circulair ondernemen de Nederlandse bedrijven in de maakindustrie biedt. Veel ondernemers kennen de term, maar weten nog niet wat een circulaire keten hen kan opleveren en wat erbij komt kijken. Het programma en de website bieden informatie, inspiratie en handvatten voor het zetten van concrete stappen.

Lees meer over dit programma

Updates

Eerdere updates

Sluiten