Prix Galien Awards Nederland

Prix Galien Award

FME is sinds 2021 trots ambassadeur van de prestigieuze Prix Galien Awards Nederland. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan onderzoekers, nieuwe geneesmiddelen en medisch technologische ontwikkelingen die aantoonbaar en waardevol innovatief in de zorg zijn voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener.

Met onze verbinding aan deze prijs stimuleren we als FME de ontwikkeling van relevante innovaties in de zorg, langs de lijn van de sleuteltechnologieën die ook in onze achterban aanwezig zijn, om deze ook op een professionele manier zichtbaar te maken voor het grotere publiek.

Prix Galien MedTech Innovation Award

Sinds 2018 is er een categorie MedTech Innovation Award. De Prix Galien MedTech Innovation Award gaat naar innovaties op het terrein van medische apparatuur, diagnostica, e-health-oplossingen, robotics, domotica, wearables/draagbare technologie, remote monitoring, telemedicine, serious gaming, simulatie, big data, digitalisering in de zorg en virtual en augmented reality. 

De kosten voor kandidaatstelling worden gebaseerd door een aantal factoren.

Als je je kandidaat stelt voor de MedTech Innovation Award, dan krijg je tevens in het Prix Galien Magazine een A4-redactionele pagina inclusief beeld en logo waarop je het product dat je kandidaat stelt toelicht.

De winnaar van de MedTech Innovation Award ontvangt een gouden medaille. Als je wordt genomineerd levert het aan publiciteit meer op dan je inleg. Bovendien levert het je ook de ervaring en kennis op van hoe vanuit de zorgprofessionals wordt gekeken naar nut en meerwaarde van jouw innovatie. De winnaar van de Prix Galien MedTech Innovation Award Nederland maakt bovendien kans op de Internationale Prix Galien die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Prix Galien MedTech Innovation Award 2023

Heeft jouw bedrijf een innovatie ontwikkeld die aantoonbaar waardevol is voor de zorg? Meld je dan online aan voor de Prix Galien MedTech Innovation Award 2023.

Aanmelden kan tot 27 januari 2023. De uiterste inzenddatum voor het dossier is 17 maart 2023. Alleen digitale dossiers worden geaccepteerd.

Meld je innovatie aan

In het Reglement Prix Galien MedTech Award 2023 staan de voorwaarden vermeld voor meedingen. Bekijk ook de samenstelling van de jury. Meer informatie is te vinden op www.prixgalien.nl.

Feestelijke uitreiking

Tijdens de feestelijke uitreikingsceremonie worden tevens de Prix Galien Research Award en de Prix Galien Pharmaceutical & - Biological Awards uitgereikt.