arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Smart industry

Onderwerpen binnen Smart industry
Drone

Smart Industry oftewel de vierde industriële revolutie staat in het teken van de digitaliseringslag van de Industrie. Machines en fabrieken raken steeds beter verbonden, op zich zelf en in onderling verband. Met behulp van de data die wordt gegenereerd door al deze verbindingen kunnen patronen worden herkend, waarmee processen worden verbeterd en producten worden doorontwikkeld.

Smart Industry is een verzameling van communicatie, software en hardware technologieën die het samen mogelijk maken om slimmer, flexibeler, duurzamer en goedkoper te produceren.

FME helpt lidbedrijven om hun producten en productieprocessen door middel van nieuwe technologieën slimmer, flexibeler, duurzamer en goedkoper te maken. Onze adviseurs ondersteunen bedrijven op individuele basis om zo innovatief mogelijk te worden. Ook brengen we lidbedrijven in contact met de andere partijen om inspiratie op te doen, te leren of ervaringen uit te wisselen.

Smart Industry programma

FME is een van de grondleggers van het landelijke Smart Industry programma en ondersteunt initiatieven om bedrijven en clusters van bedrijven op weg te helpen in deze belangrijke industrie transformatie. Dit doen we:

Ga naar Programmabureau Smart Industry

Samen streven we er naar om met Smart Industry ervoor te zorgen dat Nederland over het best lerende, meest flexibele en best digitaal verbonden productienetwerk van Europa gaat beschikken. Waarbij de betrokken bedrijven optimaal gebruik maken van energie en grondstoffen.

Updates

Sluiten