MORe-project

Cybersecurity

De doelstelling van het MORe-project is het versterken van de cyberveiligheid van het mkb in Oost-Nederland, primair toegepast binnen het voor Smart Industry essentiële domein van extended product lifecycle management (E-PLM).

Samen met onze leden bouwen we een community waarin we samen aan de slag gaan om oplossingen te ontwikkelen binnen deze thema’s. Bij deze de oproep om je aan te melden als je interesse hebt!

Voor wie relevant

Relevant voor alle bedrijven die vragen hebben over het veilig omgaan met data, bijvoorbeeld in de keten, of smart products willen ontwikkelen waarbij user data een belangrijke rol speelt.

Wie doen er al mee

Is onderdeel van het Oost-Nederlandse Smart Industry initiatief The Garden en wordt uitgevoerd door: Thales, FME, Saxion, TNO en Universiteit Twente. Intussen zijn ook AWL-techniek, Suplacon, IJsseltechnologie, KAAK en Bronkhorst actief in het project en hebben meer dan twintig bedrijven interesse getoond.

Wat levert het op

Samenwerking, nieuwe partners, business projecten/opdrachten, samen kennis ontwikkelen op het gebied van slim en veilig omgaan met data.

Hoe kun je meedoen?

Neem contact op met onze Business Development Manager Regio Oost.

Logo