arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Oplossingen gezocht om langer gezond te leven in 2040

11 november 2019

Vandaag zijn de Kennis- en Innovatieconvenanten 2020-2023 voor alle maatschappelijke thema’s - energietransitie & duurzaamheid, landbouw, water & voedsel, gezondheid & zorg en veiligheid - ondertekend door onder andere de boegbeelden van de topsectoren en betrokken bewindslieden.

FME Zorg heeft zich gecommitteerd aan het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 voor Gezondheid & Zorg. Hiermee benadrukken we gezamenlijk het belang van inzet van technologie om de gezondheid en zorg richting 2040 te verbeteren.

Vijf jaar langer gezond leven in 2040

De verbetering van de zorg wordt ingezet langs vier missies, die samen ertoe moeten leiden dat we - via via Publiek-Private samenwerkingen (PPP) - gemiddeld vijf jaar langer gezond leven in 2040. Hierbij is een actieve bijdrage van technologie noodzakelijk.

  1. Een gezondere leefstijl en leefomgeving
  2. De verschuiving van zorg naar de leefomgeving, oftewel meer zorg op de juiste plek
  3. Het meedoen in de maatschappij van mensen met chronische ziekten
  4. Het verhogen van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie

Wil je hieraan deelnemen?

Wil je bijdragen aan op het oplossen van een van deze vier missies? Leden van FME kunnen zich melden voor deelname aan een mogelijk PPP-traject.

mail ons
Sluiten