Mevr. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink

Ineke Dezentjé Roze jasje

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink werd op 14 november 2011 door de ledenvergadering van FME benoemd tot voorzitter/algemeen directeur van de Vereniging FME. In 2015 werd zij herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink - geboren in 1954 in Amsterdam - studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en rondde een Bedrijfskunde opleiding af.

Van 1993 tot 2003 was Ineke Dezentjé algemeen directeur van de Rotterdam Port Promotion Council in Rotterdam. Deze stichting verzorgt de strategische marketing- en communicatie van de Nederlandse haven en industrie. In deze functie leidde ze diverse handelsmisses over de hele wereld om de Nederlandse havensector in het buitenland te promoten. Hiervoor werkte ze elf jaar als PR Executive bij containeroverslagbedrijf ECT in Rotterdam en daarvoor als Hoofd PR & Advertising bij Van Leeuwen Buizen Groep in Zwijndrecht.

In 2003 stapte Ineke Dezentjé over naar de politiek en werd zij Tweede Kamerlid voor de VVD. Aan het begin van haar politieke carrière hield zij zich bezig met de portefeuilles Onderwijs & Jeugd en Financiën & Economische Zaken. In haar laatste periode was zij voorzitter van de Vaste Kamercommissie Financiën en viel ook de portefeuille AOW & Pensioenen onder haar verantwoordelijkheid.

Nevenfuncties

 • VNO-NCW, Den Haag | Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur
 • Lid van de Raad van Toezicht van Eindhoven University of Technology
 • Sociaal-Economische Raad, Den Haag | Lid van de Raad
 • Nederlands-Duitse Handelskamer, Den Haag | Lid van het bestuur                       
 • MARIN (Maritime Research Institute Netherlands), Wageningen | Lid Raad van Toezicht
 • Stuurgroep Smart Industry | Voorzitter
 • Topteam ICT | Teamlid
 • ANWB | Lid van de Raad van Toezicht en lid van de Raad van Commissarissen
 • Cybersecurity Raad | Lid Cybersecurity Raad
 • Stichting NL International Business | Lid Raad van Toezicht
 • Platform Defensie Bedrijfsleven (PDB) | Duovoorzitter Board 
 • SBB | Duovoorzitterschap
 • Platform Talent voor Technologie | Lid Raad van Toezicht
 • Themateam Gezondheid & Zorg / lid Themateam

Hieronder kun je het C.V. van Ineke Dezentjé Hamming-Bleumink downloaden in het Engels.

Download