Branchemanager

Team

Water Alliance, de organisatie van 200 water- en milieutechnologiebedrijven, zal op 1 januari voortkomen uit de vergaande samenwerking tussen FME-partnerbranche ENVAQUA en stichting Water Alliance. Water Alliance behartigt de belangen van haar leden, zowel in Nederland als in Europa. Leden profiteren van de kracht van gezamenlijkheid in lobby naar overheden, kennisuitwisseling, netwerkgelegenheden, gesubsidieerde programma’s, projecten en business development-activiteiten.

De vereniging Water Alliance brengt de branche samen en verbindt haar leden. Onderdeel daarvan is lobby richting de nationale en Europese overheid en andere stakeholders op nationaal en Europees niveau. Ook fungeert zij als kenniscentrum op het gebied van water, duurzaamheid, innovatie en wet- en regelgeving binnen de water- en milieutechnologiesector. De vereniging communiceert via verschillende kanalen over zaken die van belang zijn voor de leden. Water Alliance is ambitieus. De vereniging wil groeien in relevantie en aantal leden om zo nog meer impact te kunnen maken. 

Water Alliance is een gewaardeerde FME-partnerbranche. 
 
Voor de vereniging Water Alliance is FME op zoek naar een ambitieuze: Branchemanager (0,4 fte)

De functie

De branchemanager wordt verantwoordelijk voor de vereniging Water Alliance en zal daartoe intensief samenwerken met het bestuur van de vereniging en de directeur van de stichting Water Alliance. Je stuurt (functioneel) de ondersteunende medewerkers aan, creëert de omstandigheden voor de 8 Expertgroepen om te excelleren en draagt zorg voor soepele organisatie van de verenigingsactiviteiten (bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen, evenementen, et cetera). Ook ben je met de directeur van de stichting verantwoordelijk voor het behoud van de bestaande en acquisitie van nieuwe leden.  
 
De ideale kandidaat heeft kennis van (of affiniteit met) de markt voor water- en milieutechnologie en van veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van industrieel water, drinkwater, afvalwater en oppervlaktewater. Je hebt een scherp strategisch inzicht, weet dit adequaat te vertalen naar de dagelijkse aansturing en bent in staat de leden van de vereniging te inspireren en te leiden. Met als resultaat: een gezonde, krachtige vereniging met een duidelijk profiel die voor haar leden van aantoonbare meerwaarde is.  
 
Je bent een aanpakker die weet te verbinden. Je vormt binnen de vereniging het gezicht van de vereniging en ondersteunt de voorzitters van de vereniging en de Expertgroepen bij de externe profilering. Vanuit die instelling weet je waardevolle coalities te smeden met andere partijen en belangen. Je hebt een resultaatgerichte instelling, werkt vanuit vertrouwen en visie en je vindt samenwerken belangrijk. Vanuit die waarden inspireer je de betrokken medewerkers van het FME-team en stuurt hen zodanig aan dat er optimale prestaties worden geleverd. Je draagt bij aan een goede samenwerking van het FME-team en het team van de stichting Water Alliance in Leeuwarden.
 
Je hebt een uitstekend gevoel voor wat er speelt onder de leden, staat tussen hen in maar vervult ook de rol van aanjager en voortrekker. Je voelt je thuis in belangenbehartiging, je bent ondernemend, zelfstartend en pakt ownership. Je overziet de kansen en uitdagingen binnen de context van een branchevereniging, speelt daar proactief op in en weet daarmee vernieuwing te realiseren. Je communicatieve vaardigheden, (politiek-)bestuurlijke sensitiviteit en daadkrachtige instelling dragen in sterke mate bij aan je succes. Je beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden, bent analytisch sterk en beschikt over een uitstekend ontwikkeld cijfermatig inzicht. 
 
Als branchemanager verbind je de branche voortdurend met FME, zodat een optimaal functionerend partnership ontstaat dat voor alle partijen van strategische meerwaarde is. Je weet bovendien de juiste verbindingen te leggen met stakeholders van binnen en buiten FME. Ook ben je in staat om met gezag als belangenbehartiger op te treden, zowel binnen politiek en ambtelijk Den Haag als binnen de samenleving als geheel. 

Belangstelling? 

Stuur dan een mail met je motivatie naar Joyce Keizer voor 15 december 2022. 

Deze functie kan ook via een Overeenkomst van Opdracht worden ingevuld (Bijvoorbeeld op zzp-basis, als freelancer of via inhuur via een B.V.)