arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Belastingplan

Geld

Een gunstig en stabiel belastingstelsel is van essentieel belang voor een concurrerend ondernemingsklimaat. Het is positief dat er aftrek komt voor investeringen. Ook komt er een verlaging van de vennootschapsbelasting voor mki'ers met een omzet tot € 395.000 (in 2022). Tegelijkertijd gaat een tariefverlaging voor grotere bedrijven naar 21,5% helaas niet door.

Wij zijn positief over:

  • Private investeringen worden gestimuleerd met de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), die wordt gekoppeld aan loonafdracht (aankoop van een machine kan via een korting worden verrekend met de loonfheffing).
  • Verlaging van de winstbelasting voor het MKB, inclusief verschuiving van de winstgrens naar € 245.000,- euro in 2021 en € 395.000,- in 2022.  
  • Tijdelijke verruiming van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling vanwege COVID-19. Dit geeft steun aan sterk getroffen sectoren en stelt werknemers in de gelegenheid om hun werknemers extra tegemoet te komen.

Wij zijn kritisch over:

  • Het niet doorvoeren van de voorgenomen verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief naar 21,5%. Deze blijft op 25%.
  • Beperking van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting. Hiermee komt per 2021 een einde aan het onbeperkt aftrekken van bepaalde verliezen in Nederland bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten in het buitenland.
  • Invoering van een CO2-heffing zonder revolverend fonds.

Toelichting:

Een gunstig en stabiel belastingstelsel is van essentieel belang voor een concurrerend ondernemingsklimaat en daarmee een strategisch middel om te zorgen dat ondernemers enige lucht houden in economisch zware tijden en niet op hun innovatiebudgetten hoeven te beknibbelen. In dat geval betalen we immers twee keer de rekening: nu vanwege de bezuiniging en straks vanwege misgelopen winst door de onbenutte innovatiekans.

Het is daarom goed dat het kabinet private investeringen stimuleert met de nieuwe Baangerelateerde Investeringskoppeling, die wordt gekoppeld aan loonafdracht. Zo kan de aankoop van een machine via een korting worden verrekend met loonheffing, waarmee baancreatie wordt gestimuleerd.

Eveneens positief is de verruiming van de Werkkostenregeling vanwege COVID-19 in 2020. Dit geeft extra steun aan sterk getroffen sectoren en stelt werkgevers in de gelegenheid om wat extra’s voor hun werknemers te doen (vrije ruimte wordt verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000,- van de loonsom).

Tegelijkertijd is de voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelasting niet voor alle bedrijven in de technologische maakindustrie doorgevoerd. Het belastingtarief voor MKB-bedrijven daalt van 16,5% naar 15% (inclusief verhoging van de winstgrens naar € 395.000,- in 2022), maar bedrijven met een omzet boven € 395.000,-  blijven hetzelfde tarief betalen (25%).

Updates

Sluiten