arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Digitalisering

Digitale auto

Met het Nationaal Groeifonds wordt benadrukt dat sleuteltechnologieën grote kansen bieden aan Nederland. Nu volgt de uitdaging om die miljarden doelmatig uit te geven. Investeer daarom structureel in de digitalisering van het bedrijfsleven (Smart Industry Programma). Met name in de mki moet eerst een digitale basis worden gelegd voordat een investering in sleuteltechnologieën echt effect sorteert. Hieronder vind je een analyse van de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

Wij zijn positief over:

  • Een kick-start budget van € 23,5 miljoen (tot 2024) voor de activiteiten van de Nederlandse AI-coalitie. Voorwaarde is wel dat het snel wordt uitgekeerd aan de betrokken partijen.
  • Het Nationaal Groeifonds dat in elk geval voldoende massa heeft om in de komende jaren tenminste € 1 miljard vrij te maken voor de ontwikkeling en toepassing van artificial intelligence (AI).
  • Het leggen van een financiële basis voor de uitrol van de Nationale Quantum Agenda, inclusief het uitbouwen van een publiek-privaat ecosysteem in Nederland.

Wij zijn kritisch over:

  • Dat er nog altijd geen structurele financiering voor het succesvolle Smart Industry-programma is, terwijl dit programma innovatie versnelt en digitalisering stimuleert binnen productieketens (vooral ook binnen de mki).
  • De investeringen in quantumtechnologie die nog onvoldoende zijn om een echte hightech quantum sector te kunnen ontwikkelen.
  • Dat er geen extra budget voor de doorontwikkeling van optische satellietcommunicatie is. Nederland heeft een unieke en kansrijke positie op dit vlak, maar moet wel vaart maken om mondiale concurrentie voor te blijven.

Toelichting:

FME heeft gepleit voor een meerjarige investeringsagenda voor sleuteltechnologieën zoals AI, Fotonica, quantum en 5G. Digitale technologieën zoals AI-toepassingen bieden ondernemers de mogelijkheid om nieuwe verdienmodellen toe te passen, productiviteit te verhogen, kosten te besparen en werknemers in de fabriek te ondersteunen in hun dagelijks werk. Veel bedrijven moeten nog een digitaliseringsslag maken voordat ze kunnen starten met sleuteltechnologieën om hun productiviteit te verhogen.

Het Nationaal Groeifonds biedt de mogelijkheid om nu écht aan de slag te gaan met de digitale technologieën, die essentieel zijn voor ons toekomstig verdienvermogen. De kick-start budgetten voor AI en quantum zijn dan ook een stap in de juiste richting.

We moeten echter wel het groeifonds inzetten om baanbrekende digitale innovatie te realiseren voor onze welvaart en welzijn. FME pleitte er eerder voor om € 1 miljard aan publieke middelen beschikbaar te stellen in een periode van 7 jaar voor onderzoek en innovatie binnen sectoren zoals Smart Industry, zodat ook het leervermogen van de mki-peloton meegroeit. Gebruik daarvoor de succesvolle aanpak van het Smart Industry programma om de digitalisering van de industrie te versnellen.

Updates

Sluiten