arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Innovatie

Innovatie

Innovatie is de zuurstof en het bestaansrecht van de technologische maakindustrie. In de Global Innovation Index 2020 is Nederland teruggezakt naar de vijfde plek. Ons land moet radicaal investeren in kennis, innovatie en vakmensen, om de mondiale concurrentie te kunnen bijhouden. Het Nationaal Groeifonds en de verhoging van de WBSO dragen hieraan bij.

Wij zijn positief over:

  • De oprichting van het Nationaal Groeifonds met een focus op het versterken van ons langjarige verdienvermogen. Ook komt het kabinet met extra investeringen in sleuteltechnologieën, waaronder artifical intelligence (AI) en quantum.
  • De incidentele verhoging van de eerste schijf van de WBSO maakt het mogelijk om te blijven investeren in R&D.
  • De vrijstelling van € 150 miljoen voor investeringen in het mkb, met name start- en scale-ups. Ook komt er een investeringsfonds dat (middel)grote bedrijven kan herkapitaliseren.

Wij zijn kritisch over:

  • De langjarige budgettaire onzekerheid rondom het Nationaal Groeifonds. Het is nu onduidelijk of een volgend kabinet dit fonds zal doorzetten. 
  • Dat de PPS-toeslag niet verhoogd wordt naar 50%.
  • Dat het belastingtarief van de Innovatiebox verder wordt verhoogd van 7% naar 9%.

Toelichting:

Door de economische impact van COVID-19 zit de Nederlandse maakindustrie in een onzekere situatie. Ons land zal daarom teruggrijpen op de basis van zijn succes: onze vindingrijkheid. Want innovatie maakt ons productiever, versterkt onze exportpositie en biedt welvaartsperspectief richting 2030 en verder. We moeten de fundamenten van ons groeivermogen versterken om uit de crisis te komen. Investeringen in het toekomstperspectief van de industrie zijn investeringen in de samenleving. Daarom is het goed dat het kabinet een Nationaal Groeifonds opricht om een investeringsoffensief in kennis en innovatie te ontketenen. Op kortere termijn wordt ons innovatiepotentieel versterkt met een (tijdelijke) verhoging van de WBSO. Desalniettemin worden bedrijven ook hier niet optimaal geholpen om hun innovatiebudgetten te stutten door de verhoging van het belastingtarief in de Innovatiebox naar 9%. Deze box stimuleert innovatief onderzoek doordat ondernemers een lager tarief op de vennootschapsbelasting betalen voor winsten uit deze activiteiten.

Updates

Sluiten