arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Internationaal

Snelweg

Nederlandse technologiebedrijven zijn wereldspelers, maar hun positie op de wereldmarkt is niet vanzelfsprekend. Zij zijn kwetsbaar voor geopolitieke ontwikkelingen en worden hard geraakt door de COVID-19 crisis. Een proactieve handelsagenda, die ons internationale concurrentievermogen versterkt en technologiebedrijven weerbaar en wendbaar laat opereren op internationale markten, is daarom harder nodig dan ooit. Hieronder vind je een analyse van de ontwikkelingen op het gebied van internationaal ondernemen.

Wij zijn positief over:

  • De versterkte en vernieuwde communicatie richting het bedrijfsleven, om zich goed voor te bereiden op de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk.  
  • Het doorpakken met de meerjarige marktbewerkingsstrategieën voor de top-9 doellanden vanuit publieke-private krachtenbundeling.
  • Meer focus van de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) op het aantrekken van buitenlandse bedrijven die Nederland innovatiever en duurzamer maken en die bijdragen aan de verdere digitalisering van ons land.

Wij zijn kritisch over: 

  • Het uitblijven van uitbreiding van de capaciteit van het postennet ondanks toename geopolitieke uitdagingen, protectionisme en grotere ondersteuningsbehoefte bedrijven in context van de pandemie.
  • Dat er weinig aandacht is voor de impact van kwetsbaarheid van productieketens op het Nederlandse bedrijfsleven.
  • De gebrekkige aansluiting tussen het handels- en innovatiebeleid.

Toelichting

Het kabinet bouwt voort op eerder ingezet beleid waarbij de SDG-agenda (Sustainable Development Goals) het uitgangspunt blijft. Het kabinet blijft zich inspannen voor versterking van een op regels gebaseerd internationaal handelssysteem en een effectieve relatie met het Verenigd Koninkrijk. Om bedrijven verder te helpen met hun voorbereidingen op deze nieuwe relatie zet het kabinet nieuwe instrumenten in. Door met private partners internationaliseringsstrategieën te ontwikkelen voor de top-9 prioriteitslanden, wordt verder invulling gegeven aan de meerjarige strategische programmering in de handelsbevordering.

Het kabinet ziet in dat juist in deze tijden met toenemende geopolitieke spanningen, protectionisme, een wereldwijde pandemie en een ongekende economische crisis, een slagvaardig buitenlands postennet onmisbaar is. Toch wordt deze kans niet benut om de capaciteit van de posten uit te breiden. Hoewel het kabinet oog heeft voor kwetsbaarheden in productieketens, beperkt de aandacht op dat gebied zich tot de impact die dat heeft op ontwikkelingslanden en de levering van strategische goederen. De impact daarvan op het Nederlands bedrijfsleven blijft onderbelicht.

Updates

Sluiten