arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Onderwijs en arbeidsmarkt

Werk

In deze begroting zet het kabinet voor de vierde keer op rij geen stappen om een structurele doorbraak op leven lang ontwikkelen te bewerkstelligen. Daarmee wordt de afspraak uit het regeerakkoord doorgeschoven naar een volgend kabinet.
De coronacrisis vergroot de mismatch en zet de arbeidsmarkt op scherp. Voor de technologische industrie is werkbehoud en opleiden van (nieuw) talent essentieel. Juist nu moeten we bedrijven volop ondersteunen om medewerkers uit overschotsectoren op te vangen en te scholen, en ook de medewerkers in de eigen sector ‘fit for the future’ houden. In deze begroting zet het kabinet voor de vierde keer op een rij geen stappen om een definitieve en structurele doorbraak op leven lang ontwikkelen te bewerkstelligen.

Wij zijn positief over:

  • Een stevig derde steunpakket waarbij de steunmaatregelen NOW/TOZO verlengd worden met een aanvullend sociaal pakket om de arbeidsmarktpositie van mensen die geraakt worden door de crisis te versterken.
  • De invoering DIEU-subsidieregeling (Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) die sectoren ondersteunt met de uitvoering van de duurzame inzetbaarheidsafspraken uit het pensioenakkoord.
  • Dat er geld komt voor omscholing naar tekortberoepen in het mkb: 10.000 scholingstrajecten met een gemiddeld subsidiebedrag van € 3.750,- worden gesubsidieerd.

Wij zijn kritisch over:

  • Het gebrek aan structurele middelen en investeringen in leven lang ontwikkelen. Deze zijn noodzakelijk om te zorgen voor voldoende goed gekwalificeerde medewerkers voor onze bedrijven. 
  • De noodzakelijke maatregelen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken worden vooruitgeschoven naar volgende kabinetten, er zijn daarnaast grote zorgen of de uitvoeringsorganisaties deze benodigde maatregelen kunnen uitvoeren.
  • Dat er nauwelijks extra geld wordt vrijgemaakt voor het behoud van stages en leerbanen. Juist nu moeten bedrijven geholpen worden om jonge mensen op te blijven leiden.

De arbeidsmarkt is volop in transitie door technologische ontwikkelingen, COVID-19 en demografische veranderingen. Voor het vierde jaar op rij neemt de regering niet voldoende maatregelen om deze transitie in goede banen te leiden. De noodzakelijke structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en het onderwijs blijven uit en worden op de lange baan geschoven.

Tegelijkertijd zien wij veel daadkracht bij het kabinet op de korte termijn in haar aanpak van de coronacrisis, hier zijn wij heel tevreden over. Deze daadkracht zien wij ook graag voor de doorbraak op leven lang ontwikkelen en de noodzakelijke arbeidsmarkthervormingen.

Updates

Sluiten