arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Uitgelicht

Test afbeelding 2

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voornemens van het kabinet voor specifieke terreinen zoals Energie en duurzaamheid, Gebouwde omgeving, Zorg, Agri en food en Veiligheid. Ieder terrein is gekoppeld aan een maatschappelijk vraagstuk. Hoe brengen we onze CO2-uitstoot omlaag? Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen? Hoe waarborgen dat iedereen gebruik kan maken van de Nederlandse zorg? Hoe kunnen we een groeiende wereldbevolking van voedsel voorzien? En hoe beschermen we ons tegen een groeiend aantal cyberaanvallen? Alhoewel de opgave voor ieder terrein verschillend is, geldt voor alle opgaven dat technologie een cruciale rol speelt in het oplossen van het probleem. Het is daarom belangrijk dat het Nederlandse kabinet een volwaardige plek geeft aan technologie in haar aanpak om deze maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

Updates

Sluiten