arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Agri en food

appels

Duurzame landbouw en veehouderij, de stikstofaanpak en de Nationale Eiwitstrategie zijn in de begroting belangrijke aanknopingspunten voor de inzet van innovatieve technologische oplossingen. Hieronder vind je een analyse van de ontwikkelingen op agri en food.

Wij zijn positief over:

  • De subsidiemodule voor de aanpak van stikstofreductie in stallen met een omvang van € 172 miljoen.
  • De € 27,5 miljoen voor een klimaatneutrale glastuinbouw waarbij o.a. wordt ingezet op LED verlichting.
  • De focus op duurzaam bodembeheer met nieuwe innovatieve technieken.

Wij zijn kritisch over:

Noemenswaardig:

  • Het kabinet pleit voor meer aandacht voor innovatieve landbouw in het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
  • Er wordt ingezet op een verbetering van de data-infrastructuur voor landbouw en voedsel. 
  • Aandacht voor het belonen van duurzaamheidsinspanningen en bevordering van samenwerking in de voedselketen.

Toelichting

Het meest opvallende element in de Miljoenennota is de € 5 miljard voor de stikstofaanpak en als onderdeel daarvan een substantieel budget voor stalinnovaties (€ 172 miljoen). Dit versterkt de aanpak van de Taskforce Toekomstbestendige Systemen, waar FME met haar leden al bijna drie jaar werkt aan brongerichte innovaties en innovatieve stalsystemen. De subsidies voor klimaatneutrale glastuinbouw helpt de sector om duurzame technologiee sneller toe te passen en bevordert ook de ontwikkeling van nieuwe innovaties.

Opvallend is dat het kabinet weinig aandacht heeft voor de technologieleveranciers in de Agri & Food sector. Dit terwijl deze bedrijven juist zorgen voor een belangrijk deel van de (internationale) verdien- en innovatiekracht. De missiegedreven kennis- en innovatieprogramma’s geven weliswaar aanknopingspunten, maar meer aandacht is nodig om systemen te integreren tot duurzame en gebruiksvriendelijke totaaloplossingen. Internationaal staan we bekend om onze innovatieve machines, apparaten en oplossingen. Om deze positie te behouden verdient het investeren in innovatiesamenwerking tussen bedrijven en met kennisinstellingen en opleidingen voor mensen met de juiste competenties topprioriteit.

Updates

Sluiten