arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energie en duurzaamheid

Windmolens

Het bedrijfsleven wil verduurzamen maar wordt belemmerd door de kostenverhoging die wordt veroorzaakt door een verhoging van de ODE (Opslag Duurzame Energie) -heffing en de introductie van een nationale CO2-belasting. Daar staat een stijging van € 700 miljoen aan subsidies tegenover. Hieronder vind je een analyse van de ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid.

Wij zijn positief over:

  • Het bedrag aan energiesubsidies neemt toe van € 2,3 miljard naar € 3,0 miljard.
  • Dat er € 50 miljoen wordt uitgetrokken voor een actieplan ‘financiering energiebesparing in de industrie’. 
  • Dat het kabinet € 40 miljoen reserveert voor de circulaire economie tussen 2021 en 2024.

Wij zijn kritisch over:

  • De stijging van de ODE-heffing voor bedrijven met € 165 miljoen bovenop de stijging van € 700 miljoen dit jaar.
  • De introductie van de nationale CO2-belasting en het afschaffen van de indirecte kostencompensatie.

Toelichting

De totale subsidies nemen toe naar € 3,0 miljard in 2021, zo wordt de Subsidie Duurzame Energie (SDE) verhoogd naar € 1,8 miljard en wordt de Demonstratie Energie Innovatie-regeling verhoogd naar € 67 miljoen. Vanaf 2021 komt er € 35 miljoen per jaar voor de productie van groene waterstof. Dit zijn positieve ontwikkelingen, maar FME ziet ook graag aandacht voor de opschaling van bewezen energietechnologie in het instrumentarium. FME is blij met de aandacht voor energiebesparing in de industrie. In aansluiting op het door FME geïnitieerde project 6-25, komt er € 50 miljoen voor een actieplan ‘financiering energiebesparing in de industrie’. Dit actieplan financiert grootschalige industriële energiebesparingsprojecten. Het kabinet heeft eindelijk een begrotingspost gereserveerd voor  circulaire economie. In 2021 tot en met 2024 gaat het om € 40 miljoen. Dit is positief, maar nog niet op het niveau van € 100 miljoen per jaar waar FME al langer voor pleit. De circulaire economie is een kosteneffectief middel om de klimaatdoelen te bereiken.

Bedrijven profiteren van de verhoging van het SDE++, maar financieren deze zelf uit de ODE-heffing. Die stijgt van € 2,4 miljard naar € 2,65 miljard. Daarbij komt de invoering van een nationale CO2-heffing die start op € 30,- per ton CO2 in 2021 en loopt op tot € 150,- per ton CO2 in 2050. Energie-intensieve bedrijven worden ook nog eens geconfronteerd met het stopzetten van de zogeheten Indirecte Kostencompensatie (IKC). Deze subsidie is nodig om verplaatsing van bedrijven naar het buitenland te voorkomen. FME constateert dat er in de verduurzaming van de industrie een steeds groter spanningsveld ontstaat tussen de kosten van CO2-reductie en het verdienvermogen van de sector.

 

Updates

Sluiten