arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Gebouwde omgeving

Gebouw

FME ziet positieve impulsen voor de bouw van infrastructuur en woningen, maar is ook kritisch over het tempo en de beperkte aandacht voor innovatie. Hieronder vind je een analyse van de ontwikkelingen bij de gebouwde omgeving.

Wij zijn positief over:

  • Het naar voren halen van overheidsopdrachten en infrastructurele (onderhouds)projecten.
  • De vermindering van de verhuurdersheffing als stimulans voor de bouw van betaalbare woningen.

Wij zijn kritisch over: 

  • Dat het tempo van de woningbouwproductie te laag is en er onvoldoende financiële stimulering voor de woningbouw is.
  • Dat het kabinet geen oog heeft voor het beschikbaar stellen van grootschalige bouwlocaties, het tijdig wegnemen van stikstofdepositie en de PFAS problematiek.
  • Dat er te weinig focus is op innovatie van de bouwsector en het ontbreken van een extra impuls voor circulair bouwen.

Toelichting

FME is positief dat het kabinet € 1,9 miljard uittrekt voor infrastructuurprojecten en nog eens € 1,5 miljard aan overige investeringen, zoals de verduurzaming van Rijksvastgoed, naar voren haalt. De vermindering van de verhuurdersheffing met totaal € 200 miljoen is een stimulans voor de bouw van betaalbare woningen. FME is verder positief dat het mogelijk wordt om financieel te participeren in de ontwikkeling van bouwlocaties, maar hierbij is wel snelheid gevraagd gezien het grote woningtekort. Ook het bouwen van 10.000 flexwoningen in twee jaar, middels de oprichting van een gezamenlijke taskforce, is een goede stap.

FME is van mening dat de overheid nog meer regie moet nemen in grootschalige woningbouw. FME wil dat meer bouwlocaties ter beschikking worden gesteld. En zien graag maatregelen met een langdurige looptijd die het klimaatbeleid ook financieel aantrekkelijk maken en een krachtigere inzet op circulaire economie in de bouw. Daarbij is de inzet op innovaties, zoals digitalisering en industrialisering essentieel voor de verduurzaming en versnelling van het bouwproces. Het programma ‘Ketensamenwerking renovatie van bestaande bouw’ is zeer effectief gebleken in het bereiken van deze innovaties. FME pleit daarom ook voor gelijksoortig programma in nieuwbouw.

Updates

Sluiten