arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Veiligheid

Chain

Een gezonde krijgsmacht kan niet zonder een gezonde technologische en industriële basis. Door de coronacrisis worden civiele orders geannuleerd of uitgesteld. Het investeren in veiligheid is daarom juist nu noodzakelijk. Hieronder vind je een analyse van de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Wij zijn positief over:

  • Dat defensie een bedrag van € 280 miljoen naar voren heeft gehaald voor vastgoedinvesteringen.
  • In 2021 besteedt Defensie in totaal ruim € 2 miljard aan materieel en IT waarmee het haar investeringen op peil houdt.
  • Defensie maakt € 20 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van Nederlandse bedrijven.

Wij zijn kritisch over:

  • Dat de huidige begroting onvoldoende is toegerust op de uitdaging om defensie gezond en innovatief te houden.

Toelichting:

Dat Defensie komend jaar € 20 miljoen beschikbaar stelt voor ondersteuning van Nederlandse bedrijven aan het Europees Defensiefonds, is een belangrijke stap richting Nederlands succes binnen de Europese Defensie industrie. Ook het naar voren halen van een bedrag van € 280 miljoen voor investeringen in vastgoed waaronder voor verduurzaming, draagt bij aan de energietransitie en vormt een stimulans voor het bedrijfsleven.

Toch zijn de aangekondigde investeringen onvoldoende. Hoewel de keuze om niet toe te geven aan de reflex om in economisch zware tijden op Defensie te bezuinigen, schiet de begroting tekort om een gezonde technologische en industriële defensie-basis te borgen. Door de commerciële vraaguitval bij defensie-gerelateerde bedrijven dreigt Defensie daarom in te leveren op innovatiekracht.

Updates

Sluiten