arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Zorg

Zorg

In de begroting wordt sterk ingezet op preventie, versnelde digitalisering en betere financiële arrangementen voor een optimale inzet van medische technologie en e-health. Hieronder vind je een analyse van de ontwikkelingen op zorg.

Wij zijn positief over:

  • Dat de begroting wordt verruimd naar € 92,7 miljard met meer focus op onder andere preventie en gezondheid.
  • De aandacht voor een betere organisatie van de zorg met meer ruimte voor vernieuwing.
  • De verdere digitalisering van de zorg in combinatie met zorg op de juiste plek.

Wij zijn kritisch over:

  • Dat er meer aandacht moet zijn voor de toenemende vraag naar medische technologie om de zorg weerbaar te houden.
  • De lokale invulling van datasystemen waarmee de opschaling naar een European Health Data Space wordt bemoeilijkt.
  • Het ontbreken van een verbeterde gezamenlijke aanpak om de digitalisering en weerbaarheid van de zorg mogelijk te maken.

Toelichting:

FME steunt de transformatie van de zorg met behulp van digitalisering om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Inzet van slimme technologie maakt de zorg nog mensgerichter, weerbaarder en beter, én leuker om in te werken. FME waardeert de aandacht voor ondersteuning van het huidige zorgpersoneel, zoals steun om gericht te werken aan ontwikkeling en het toepassen en opschalen van technologische innovaties. Hiermee kunnen zorgprofessionals zich beter ontwikkelen en wordt de zorg efficiënter en effectiever. Tevens kan innovatie de krapte aan medewerkers oplossen door de inzet van sociale zorgrobots, monitoring op afstand en beslisondersteuning door AI (Artificial Intelligence).

FME ondersteunt de stimulans richting (onderzoeks)partijen om in samenwerking met de industrie bij te dragen aan databeschikbaarheid rondom specifieke populaties in een regio. Om tot voldoende schaal te komen is een landelijke (en Europese) data-infrastructuur nodig voor een European Health Data Space. Een lokale invulling van datasystemen zorgt niet voor de gewenste schaalgrootte.

Ook stelt FME dat er meer aandacht moet zijn voor de toenemende vraag naar medische technologie  en dient er ook een verbeterde gezamenlijke aanpak te komen rondom digitalisering voor een weerbaardere zorg. 

Updates

Sluiten