arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Reactie technologische industrie NOW 3.0

Pers
28 augustus 2020
Geld

FME vindt dat het kabinet zojuist een uitstekend steunpakket gepresenteerd heeft. FME heeft als eerste aangedrongen op het doortrekken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Laat-cyclische sector

Het kabinet heeft nu ook aandacht voor de zogenoemde ‘laat-cyclische’ sectoren door de NOW met 9 maanden te verlengen en aandacht te hebben voor werknemers die via een fors bij- en omscholingsbudget van werk naar werk worden geholpen. “De maak- en technologische sector krijgt de komende maanden nog harde klappen als gevolg van de coronacrisis”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. “Dit is een realistisch steun- en herstelpakket, het kabinet is er zeer goed van doordrongen dat het economisch zwaar weer is en heeft begrepen dat we ons uit de crisis moeten investeren. Ik kijk uit naar de innovatiemaatregelen waar het kabinet zegt op Prinsjesdag mee te komen”.

Het beschikbaar stellen en flink verruimen van het budget en een inspanningsverplichting voor werkgevers om medewerkers te laten bij- en omscholen, kan op goedkeuring van FME rekenen. Dezentjé: “Voor deze forse investeringen in (om)scholing hebben wij steeds gepleit. Werkenden klaarstomen voor banen van de toekomst komt nu steeds meer in het hart van het herstelbeleid terecht”.  

Sluiten