arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

REMONDIS ondertekent Plastic Pact

16 oktober 2019
REMONDIS

REMONDIS Nederland ondertekende eerder dit jaar het Plastic Pact. Het pact dat door meer dan 90 andere bedrijven is ondertekend, werd tijdens de nationale Circulaire Economie Conferentie in Den Haag overhandigd aan staatssecretaris Stientje van Velthoven. Hiermee committeren zij zich om in 2025 20 procent minder plastic te gebruiken, meer plastic terug te brengen in de kringloop en al het nieuwe plastic voor 100 procent recyclebaar moet zijn. Op deze wijze wordt ons milieu minder belast en moet er in Nederland beter met grondstoffen worden omgegaan.

REMONDIS duurzaamheidsbelofte

REMONDIS stimuleert systematisch hergebruik en recycling van kunststoffen nu al meer dan 50 jaar wereldwijd. Ons doel is om voortdurend nieuwe methodes te ontwikkelen die we gebruiken om materiaalcycli te sluiten of om verder te optimaliseren. Zodat gebruikte grondstoffen maximaal geschikt zijn voor hergebruik als nieuw product of hergebruik als secundaire grondstof. We brengen enorme hoeveelheden plastic materiaal terug in de productiekringloop. Jaarlijks verwerken wij ruim 22.400 ton kunststof tot granulaat, waaruit weer nieuwe plastic producten worden gemaakt.

Gedragsverandering door kennisoverdracht

Het verhogen van het recyclingspercentage door steeds meer innovatieve processen te ontwikkelen is slechts één manier om het kunststofprobleem van onze planeet op te lossen. Een andere methode is het aanpassen van het consumentengedrag. In veel gevallen kunnen consumenten bewust het gebruik van plastic wegwerpproducten vermijden - en wat je niet hebt, kun je niet weggooien. In nauwe samenwerking met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders zoeken wij continu en proactief naar mogelijke nieuwe oplossingen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en een goed voorbeeld te geven aan onze generatie en de generaties die komen gaan. Onze bewustwordingscampagnes, stimuleringsmaatregelen en onderwijsprogramma’s dragen dagelijks bij aan de verankering van onze duurzaamheidprincipes in de samenleving.

Onze bijdrage in het Plastic Pact

"Het ondertekenen van het Plastic Pact geeft ons zogezegd 'een plek aan tafel'met stakeholders vanuit de gehele plasticketen om over dit onderwerp mee te denken, onze eigen specialistische kennis en ervaring uit te wisselen en in gesprek te blijven. Door samenwerking in de keten maken we de cirkel rond en dragen wij bij aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en een betere wereld. De urgentie van het voorkomen van grondstoffenschaarste en het geschikt maken van gebruikte kunststoffen voor hergebruik staat bij REMONDIS hoog op de agenda. De doelstellingen van het plastic pact sluiten naadloos aan bij onze eigen visie om onze planeet te beschermen en deze onderschrijven wij ook graag om een verdergaande transitie te ontwikkelen en realiseren", aldus Pieter-Balth Linders, Regiodirecteur Zuid-West REMONDIS Nederland.

Lees meer over de duurzame wereld van REMONDIS
REMONDIS
Sluiten