arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Samen met Californië werken aan klimaatslimme landbouw

9 december 2019

Nederland en Californië blijven samenwerken aan klimaatslimme landbouw. Mede dankzij de inzet van FME tekende het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een intentieverklaring met de CDFA, de California Department of Food & Agriculture. De partijen kwamen overeen om kennis en ervaringen uit te wisselen om innovatie en technologische oplossingen in de landbouw te stimuleren.

De landbouwsector in Californië is enorm. Met het verbouwen van ruim 400 gewassen is Californië een belangrijke, zo niet de belangrijkste leverancier van versproducten aan de rest van de VS. Om businesskansen voor Nederlandse AgriFoodTech bedrijven te creëren is FME in 2018 een innovatief samenwerkingsproject gestart. Dit met als doel om de sterktes van beide regio’s te combineren en daar samen in fieldlabs en andere gezamenlijke projecten invulling aan te geven. Californische landbouwers, tuinders en voedselverwerkers hebben onze Nederlandse kennis en techniek hard nodig en werken graag samen om dit voor de Californische situatie, klimaatomstandigheden en schaalgrootte geschikt te maken.

Wil jij ook samenwerken aan agri & food oplossingen in Californië?

De locale agri-productie in Californië heeft een waarde van ongeveer $50 miljard op jaarbasis, zonder toegevoegde waarde door bewerking en logistiek. Ze kijken daar met heel veel interesse naar Nederland, met name naar de tuinbouw, precisielandbouw, melk en robotisering in de agrifood. Deze interesse is ook onze minister niet onopgemerkt gebleven. Dit was enkele jaren geleden aanleiding om een samenwerking op innovatie in deze sectoren vast te leggen in een MoU.

Informatie over het project is beschikbaar in het Engels, dit wordt via een nieuwsbrief verspreid. Binnenkort wordt ook een Engelstalige website gelanceerd waarop je meer informatie over dit project vindt.

Meld je aan voor Californian Dutch AgFoodTech Collaboration update
Sluiten