arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Samen zetten we ons in voor de Metalektro

22 juli 2021
Theo en Albert

Het is goed dat we op woensdag 14 juli met de vakbonden een principeakkoord hebben gesloten voor de cao Metalektro. De laatste weken waren de onderhandelingen in een stroomversnelling gekomen. Aan de kant van FME en aan de zijde van de vakbonden merkten we namelijk dat dit het moment was om een principeakkoord te sluiten. We hebben nu een akkoord voor twee jaar. Deze langere looptijd zorgt voor de rust in sector, die we nodig hebben om ons te focussen op de uitdagingen van de toekomst.

Momentum

Tijdens de eerste onderhandelingen, die de tweede helft van 2020 plaatsvonden, zijn veel stappen gemaakt en zijn de cao-partijen nader tot elkaar gekomen. We wilden proberen om tot een crisis-cao te komen. Het gat tussen de eisen van FME en de vakbonden bleek toen nog onoverbrugbaar.

Aan beide zijden merkten we de afgelopen weken dat er momentum was om een principeakkoord te sluiten. Economisch gaat het weer wat beter in Nederland. Bij veel bedrijven (in de Metalektro) sprongen de signalen op groen. Dit heeft tot gevolg dat de inflatie - die we minimaal wilden compenseren - steeds verder oploopt. Als we het niet pakten, dan was de kans groot dat het nog heel lang zou duren om tot een akkoord te komen zonder dat het een betere uitkomst zou opleveren. Dit wilden we voorkomen. Daarom probeerden we om voor de zomer tot een akkoord te komen. Net als wij hebben de vakbonden ook water bij de wijn gedaan in dit principeakkoord. Bij een aantal bedrijven staat het water echter nog tot aan de lippen. Er is bovendien nog steeds veel onzekerheid. Orderportefeuilles lijken goed, maar er is ook een tekort grondstoffen en prijzen voor veel grondstoffen en halfabricaten lopen op. Daarom hebben we samen met de vakbonden afgesproken dat bedrijven gebruik kunnen maken van een afwijkingsclausule als ze kunnen aantonen dat de bedrijfseconomische situatie het niet toelaat de loonsverhoging te betalen.

Gezamenlijke strategische (actie)agenda

Samen met vakbonden hebben we vooral gekeken naar wat ons verbindt. Wij willen ons beiden inzetten om de industrie en de werkgelegenheid in Nederland te houden. Onze concurrentiepositie in Europa en daarbuiten willen we verbeteren. Ook hebben we nog steeds te maken met een schreeuwend tekort aan technici en willen we werken aan een aantrekkelijke sector om zo jongeren en ander technisch personeel aan te trekken. Daarom hebben we in het principeakkoord ook afgesproken dat we na de zomer gaan werken aan een gezamenlijke strategische agenda om dit voor elkaar te krijgen.

Ondanks de impasse waarin we de afgelopen maanden verkeerden, is er ook nieuwe dynamiek ontstaan aan de onderhandelingstafel. Dat heeft alles te maken met het besef bij cao-partijen dat er grote uitdagingen zijn die we alleen samen kunnen oppakken. We hopen dat we het patroon van stroeve onderhandelingen van de afgelopen jaren nu kunnen doorbreken en dat we samen gaan werken aan betere arbeidsverhoudingen en een toekomstbestendige cao voor onze sector.

Zodra de leden van FME en de vakbonden na de zomer akkoord gaan met dit principeakkoord, dan kunnen we starten met het opzetten van deze gezamenlijke strategische agenda.

Sluiten