arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Slimme en duurzame oplossingen om het ideale kasklimaat te realiseren

16 mei 2017

"Het Nieuwe Telen is een relatief nieuwe naam voor een proces dat al langer aan de gang is en waar we als Bunnik Plants ook voortdurend mee bezig zijn", dat zegt Frans Bunnik over klimaatmanagement op zijn bedrijf. "Het bekertje water van vroeger is vervangen door specifieke sensoren, maar de denkwijze is niet veranderd." Nieuwe technieken, die het kasklimaat kunnen verbeteren, worden door het bedrijf actief opgepakt. "De eerste drone heeft ook al door onze kas gevlogen, om te ervaren of dit kansen biedt in de nabije toekomst."

Controle door de mens blijft noodzakelijk, maar de menselijke invloed op de klimaatprocessen in de kas wordt steeds kleiner. Dat is de visie van Frans Bunnik, die verwacht dat de ontwikkeling van elektronica verder doorgaat. "Bedrijven als Priva spelen daarbij een belangrijke rol, zeker ook voor de teeltafdelingen van Bunnik Plants."

>

Wie in de Nederlandse glastuinbouw vandaag de dag denkt aan verbetering van het kasklimaat, kan niet om de ontwikkelingen van Het Nieuwe Telen heen. "Maar daar zijn we eigenlijk al sinds jaar en dag mee bezig. Het is een continu proces; het helpt en dwingt je voortdurend om na te denken hoe je met de huidige meetsystemen het klimaat in de kas beter kunt sturen. Nu we eenmaal hebben geproefd van de nieuwe mogelijkheden, mag het wat mij betreft best nog wat sneller gaan. Het wiel hebben we met elkaar al lang uitgevonden, nu ligt de focus meer op details. Met Het Nieuwe Telen heeft dat proces nu een naam gekregen."

Belangrijke drijfveer voor Bunnik Plants zijn de stijgende energiekosten. "Op die momenten moet je nadenken over alternatieven of aanpassing van je teeltwijze." De Priva klimaatcomputer is de regiekamer voor het optimale teeltklimaat in de verschillende afdelingen van het bedrijf. "De keuze voor een klimaatcomputer is een keuze voor jaren. Het is te vergelijken met een huwelijk; je kiest ervoor om langdurig met elkaar samen te werken aan een optimaal resultaat. Dankzij de service van onze dealer en van Priva slagen we daar prima in."

"Klimaatcomputer is als een huwelijk; met elkaar moet je er wat moois van maken."

Het brede assortiment potplanten dat in Bleiswijk wordt geteeld, vereist een verdeling van soorten over verschillende teeltafdelingen.

"Elke afdeling heeft zijn eigen klimaatregime, afgestemd op de gewassen en de periode van het jaar", legt Frans Bunnik uit. Het bedrijf teelt op zeven locaties, die klimatologisch ook van elkaar verschillen. "Planten met vergelijkbare ideale teeltomstandigheden staan bij elkaar, met een regenleiding waar nodig en belichting waar gewenst. Elke kas heeft ook zijn eigen teeltspecialist."

De diversiteit van het aanbod vraagt op meer gebieden om specialisme. Bijna elke plant heeft bijvoorbeeld zijn eigen potgrondsamenstelling en specifieke watergift en EC. "Dat is een groot contrast met vroeger, toen we een container grond lieten komen voor alle planten. Wensen van afnemers, maar vooral ook het streven naar een optimale kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten, vragen meer en meer om maatwerk."

Sluiten