arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Slimme verkeerslichten communiceren met vrachtwagens

4 april 2019
Slimme stoplichten

In Utrecht is een proef begonnen met het gebruik van 'slimme verkeerslichten' om de doorstroming op regionale wegen te bevorderen. Mede mogelijk door de vernuftige boordapparatuur van Dynniq.

De intelligente verkeerslichten kunnen vrachtauto’s herkennen en met hen via boordapparatuur communiceren. De lichten kunnen bij aantocht van een vrachtauto de 'groentijd' verlengen - dus een kruising wat langer vrijhouden voor vrachtverkeer - en chauffeurs een adviessnelheid doorgeven om van de groene golf op een route gebruik te maken. Dit voorkomt veel stoppen en optrekken van trucks en levert daarmee een aanzienlijk brandstof- en dus milieuvoordeel op. De slimme verkeerslichten kunnen chauffeurs ook op de hoogte houden van eventuele incidenten, van de staart van files, van wegwerkzaamheden en dergelijke. De proef in Utrecht maakt deel uit van een landelijke test van slimme verkeerslichten, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met medewerking van onder andere Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven, onder de naam 'Talking Traffic'. Daaraan doen ongeveer zestig regio’s mee.

Boordapparatuur

In Utrecht gaat het om de N201, een uitwijkroute voor veel vrachtverkeer bij oponthoud op de snelwegen. Om aan de proef deel te nemen, dient het voertuig te zijn voorzien van boordapparatuur die met de verkeerslichten kan communiceren. En dat is precies de expertise van Dynniq. Door de groei van de economie en steeds intensiever gebruik van de weg komt de leefbaarheid en verkeersveiligheid in grote steden onder druk te staan. Dit merk je bijvoorbeeld aan méér uitstoot van fijnstof, CO2 en een toename in verkeerslawaai. Een uitkomst voor de logistieke dienstverlening is dan om prioriteit te geven aan het vrachtverkeer. Door data van verkeersmanagementsystemen te koppelen aan vrachtenwagens zorgen we samen voor doorstroming, duurzaamheid en verkeersveiligheid op de weg.

Slimme verkeerslichten

Optimale en veilige verkeersstromen

De GreenFlow service maakt het mogelijk om bepaalde verkeersdeelnemers prioriteit te geven. Met de applicatie GreenFlow for Trucks kan het vrachtverkeer veilig en zonder te stoppen kruispunten passeren. De timing van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) wordt in dit geval afgestemd op het naderende zware vrachtverkeer. De applicatie 'GreenFlow for Trucks' en de intelligente verkeersregelinstallatie werken zo samen om connected transport mogelijk te maken, mede gebaseerd op onze FlowSense architectuur . De iVRI’s kunnen namelijk niet alleen data zenden naar voertuigen maar ook data ontvangen. Daarmee kan onze slimme verkeersregeling (ImFlow) het verkeer in combinatie met zwaar vrachtverkeer veilig en efficiënt laten doorstromen.

Ga naar de App GreenFlow for Trucks

Besparingen in tijd, brandstof en CO2

De prioriteitsaanvraag voor groen licht voor vrachtverkeer geeft besparingen in tijd, brandstof en CO2 en het vermindert geluidsoverlast. Ook vermindert het de slijtage van het wegdek en dat bespaart onderhoudskosten. Daardoor verbetert de leefbaarheid in de nabijheid van wegen waarop zich veel zwaar vervoer bevindt.

GreenFlow for Trucks verbindt de processen van logistieke dienstverleners met slim verkeersmanagement. Met dit nieuwe ecosysteem willen wij bijdragen aan een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland.

Sluiten