arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Social distance tool geef inzicht in 1,5 meter samenleving

23 april 2020
Den Bosch

Databedrijf Argaleo heeft een online ‘social distance’ Tool ontwikkeld waarmee gebruikers inzicht krijgen in de capaciteit van de buitenruimte. Rekening houdend met de 1,5 meter samenleving

Publieke buitenruimte

Databedrijf Argaleo heeft een online ‘social distance’ tool ontwikkeld waarmee gebruikers inzicht krijgen in de capaciteit van de buitenruimte. De Nederlandse samenleving zal de komende maanden rekening moeten houden met social distancing, juist in de publieke buitenruimte. “Het gaat letterlijk om de verdeling van de schaarse ruimte” zei minister-president Mark Rutte op de persconferentie van 14 april j.l. De laatste weken duiken beelden op van drukte in parken, rijen voor de bouwmarkt en samenscholing van jongeren. Het is voor autoriteiten lastig om te bepalen wat wel en niet kan. Wat is de afmeting van het park? Hoe groot mag de wachtrij zijn? Hoeveel mensen kunnen er veilig op het plein? De tool geeft antwoord op deze lastige vragen. 

Digital Twin

De tool is beschikbaar in een 3D digitale kaart van Nederland, een zogenaamde Digital Twin. De gebruiker zoomt in op het beoogde gebied en tekent een vlak in de 3D kaart. In bijvoorbeeld een park of een trottoir voor de supermarkt. Het geeft dan zowel de oppervlakte als de capaciteit in aantal personen aan. In de berekening wordt rekening gehouden met de anderhalve meter regel.

Social distance tool

Samenwerking met professionals

De tool wordt beschikbaar gesteld aan professionals in het domein van de openbare orde en veiligheid. Denk hierbij aan Veiligheidsregio’s, Gemeenten en Politie. In samenwerking met de autoriteiten en specialisten wordt de tool doorontwikkeld om nog beter te ondersteunen bij de uitdagingen van deze partijen. 

Social distance tool

Digital Twin

De informatie in de Digital Twin is verzameld uit vele openbare landelijke kaarten en bronnen. Dit levert een actueel en precies beeld van elke omgeving en locatie. Denk aan voetpaden, pleinen, fietspaden maar ook gebouwen en de functie hiervan. Met kleuren en een legenda wordt de functie van de gebouwen weergegeven, hierdoor zie je direct of het bijvoorbeeld een winkel of publiek pand betreft. Omdat het webapplicatie is, is de tool zeer toegankelijk en schaalbaar.

Gebruiksfuncties

Frank Wijnveld, Directeur CrowdProfessionals
“De online tool is uitermate geschikt om snel en zeer accuraat inzichtelijk te maken wat de potentiële capaciteit is van een bepaald gebied op basis van de norm van 1,5 meter tussenruimte. Daarmee is de tool bijzonder nuttig voor gemeenten en gebiedsbeheerders. Aansluitend moet gedacht worden over het management van instroom, verblijf en uitstroom en het beheren en beheersen van de maximale aantallen.”

 

Sluiten