arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Aanpak voor de mismatch van talent op de arbeidsmarkt noodzakelijk

Toetsenbord

Toen de economie nog op stoom was waren veel bedrijven op zoek naar nieuwe medewerkers en was de spanning op de arbeidsmarkt ongekend hoog, zeker in de technologische sector. De verwachting is echter dat, wanneer de economie weer aantrekt, het voor veel bedrijven nog steeds moeilijk gaat zijn om bepaalde vacatures te vervullen terwijl er op het oog toch voldoende kandidaten zijn. De hoofdoorzaak hierachter is de mismatch van talent op de arbeidsmarkt. Deze mismatch op de arbeidsmarkt is er altijd geweest, maar groeit nu fors omdat de wereld hard aan het veranderen is. Veel werk dat mensen vandaag de dag doen kan al met huidige technologie worden geautomatiseerd. Tegelijkertijd veranderen andere banen doormiddel van innovatie ingrijpend terwijl opleidingen hier niet snel genoeg op inspelen. Om nog maar niet te spreken van banen die er 5 jaar geleden nog helemaal niet waren

Binnen het onderwijs, op de werkvloer, en bij de beroepsbevolking zelf is er te weinig aandacht voor toekomstige inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er ook onvoldoende kennis ten aanzien van arbeidsmarktinformatie, vaardigheden en de daarbij relevante opleidingen. Hierdoor blijven specifieke groepen achter in hun ontwikkeling en daardoor met het benutten van hun talent. De mismatch op de arbeidsmarkt kan alleen goed aangepakt worden als mensen die een minder kansrijke positie op de arbeidsmarkt hebben de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen.

Daarom pleit FME voor:

Investeer in de technische kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking

Technologische ontwikkelingen veranderen de betekenis van arbeid. Door de technologie is de functie van een lasser veranderd naar proces operator, van een boer naar agri-drone bestuurder en wordt een chirug ondersteunt door een robot. Transities met deze impact gaan we de komende jaren veel meer zien. Een goed systeem van leven lang ontwikkelen bereidt de Nederlandse beroepsbevolking voor op toekomstige veranderingen. Maar om goed voorbereid te zijn op de impact van de vierde industriële revolutie moet het huidig tekort aan technische kennis en vaardigheden eerst aangepakt worden.

Daarom roept FME de Nederlandse overheid op flink te investeren in de technologische vaardigheden van de beroepsbevolking. Nederland heeft behoefte aan een actie- en investeringsagenda op de technologische transitie. Ontwikkel deze agenda samen met het bedrijfsleven.

Wanneer je een uitkering ontvangt is leren vanzelfsprekend

Mensen met een uitkering die een opleiding willen volgen, zijn nu niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Daardoor verliezen ze het recht op hun uitkering. Dit is de wereld op zijn kop. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt heeft de prikkel tot een leven lang ontwikkelen ook in haar sociale vangnet zitten. Opleidingen en trainingen die bijdragen aan werkkansen moeten juist een verplicht onderdeel van dit vangnet worden. 

Scholingsmogelijkheden en loopbaanondersteuning horen bij Sociale zekerheid

De uitgangspunten van de WW en de Participatiewet worden aangepast zodat scholing mogelijk wordt en gezien wordt als duurzame investeringen in menselijk kapitaal. Er moet een ondersteunende infrastructuur komen waarin samen met de werkzoekende onderzocht kan worden hoe deze kan werken aan het vervolg van zijn loopbaan en hoe hij het beste geschoold kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de arbeidsmarkt van de regio waarin deze persoon zich bevindt.

De mismatch op de arbeidsmarkt kan ook grotendeels worden opgelost door een Leven Lang Ontwikkelen. Lees hier meer over ons standpunt op Leven Lang Ontwikkelen.

Sluiten