arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

AI: Slim innoveren en investeren in Artificial Intelligence

AI

Artificial Intelligence (AI) is overal om ons heen. Het speelt een rol in ons dagelijks leven en onze economie. Schattingen geven aan dat de brede adoptie en toepassing van AI een totale extra economische groei van 20% - 25% van het BBP in 2030 kan opleveren*. AI toepassen binnen de fabriek biedt ondernemers de mogelijkheid om nieuwe verdienmodellen toe te passen, de productiviteit te verhogen, kosten te besparen en werknemers in de fabriek te ondersteunen in hun dagelijks werk.

Volgens FME gaat AI een enorme impact hebben op de Nederlandse samenleving en industrie. Door het inzetten van AI kunnen bedrijven in samenwerking met de publieke sector oplossingen bedenken voor het halen van onze klimaatdoelen, vergroten van onze mobiliteit en het innoveren van de gezondheidszorg. Bedrijven zetten AI in voor kwaliteitscontroles, voorspellen van onderhoud en het optimaliseren van het productieproces om productiefouten te voorkomen en zo verspilling van materiaal. Dit is dus ook goed voor de verduurzaming van de industrie.

FME heeft het FME Platform AI opgericht om enerzijds het toepassen van AI binnen de industrie te versnellen, maar ook een evenwichtig beeld van AI binnen de industrie weer te geven. Hierin werken wij samen met o.a. de Nationale AI Coalitie en het Smart Industry Programma. Met het missiegedreven innovatiebeleid en beleidsplannen zoals het Strategisch Actieplan AI heeft de overheid een eerste stap genomen. Nu is het zaak om door te pakken en verder te versnellen, zowel in onderzoek als toepassing.

FME pleit voor de volgende punten:

  1. FME bepleit een meerjarige investeringsagenda voor Artificial Intelligence. FME pleit ervoor dat er 1 miljard euro aan publieke middelen beschikbaar worden gesteld in een periode van 7 jaar voor onderzoek en innovatie binnen sectoren zoals de Smart Industry, zodat ook het leervermogen van het MKB-peloton meegroeit. Met publieke middelen trek je private investeringen aan.
  2. FME pleit voor de afschaffing van de numerus fixus voor technische opleidingen zoals AI. Zowel de publieke sector als private sector hebben behoefte aan meer AI-talent. Momenteel is er in Nederland te weinig kennis beschikbaar, ook van mensen op MBO/HBO die praktisch met AI aan de slag kunnen binnen de maakindustrie. Investeren in AI betekent ook investeren in het kennisniveau en vaardigheden van mensen. Gebruik hiervoor het skills programma van de Smart Industry Fieldlabs.

*McKinsey: Modelling the impact of AI on the world economy, september 2018

Sluiten