arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Continuïteit van zorg

Handen

De zorg verandert in hoog tempo. Mede ingegeven door de ontwikkelingen tijdens de COVID-19 periode, neemt bijvoorbeeld de behoefte aan zorg op afstand toe. We hebben gezien wat er dankzij innovatie allemaal mogelijk is als het gaat om preventie, vroeg signalering, diagnose stelling, behandeling, monitoring en nazorg, zonder dat een patiënt in een ziekenhuis hoeft te komen. Dat maakt zorg toegankelijker, betekent dat een patiënt niet blootgesteld hoeft te worden aan de risico’s die soms met een ziekenhuisbezoek samen hangen en het levert in de hele zorgketen besparingen op. De innovatiekracht die tijdens de coronacrisis van grote toegevoegde waarde bleek, moet ook na deze periode centraal staan.

FME maakt zich hard voor weerbaarheid van zorg en samenleving.

Wat is hiervoor nodig? 

  • Maak meer gebruik van innovatiebudgetten in de zorg en zorg dat verzekeraars daartoe mogelijkheden bieden;
  • Bereken de kosten van medische technologie niet alleen op basis van de aanschafwaarde, maar weeg ook de kostenbesparingen in de hele keten mee;
  • Leidt medisch en verzorgend personeel op om te werken met innovatieve medische technologie om zorgverlening op afstand mogelijk te maken.
  • Onderzoek samen met leveranciers van medische technologie welke mogelijkheden er zijn om behandelingen te verbeteren en versnellen;
  • Analyseer samen met leveranciers van medische technologie welke kwetsbaarheden en knelpunten er zijn binnen instellingen en zorgketens;
  • Omarm de inzet van medische technologie als de standaard om kwaliteit van zorg te verbeteren en kosten van zorg te verminderen
Sluiten