arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

De hybride (techniek)docent haalt de praktijk in de klas

Leraar

FME wil een brug slaan tussen het bedrijfsleven en het onderwijs met meer techniekdocenten vanuit het bedrijfsleven voor de klas. Dit zorgt ervoor dat leerlingen in aanraking komen met de nieuwste technieken en ontwikkelingen en de verhalen uit de praktijk horen. Dit maakt het technisch onderwijs aantrekkelijker en biedt een oplossing voor het tekort aan techniekdocenten. Ook voor bedrijven heeft het voordelen: het stimuleert de leercultuur en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers binnen een bedrijf.

Bedrijven komen ook zo op een natuurlijke manier in contact met toekomstige medewerkers.  Onderzoek van het expertisecentrum Hybride Docent toont aan dat er veel animo is om werk in het bedrijfsleven te combineren met lesgeven. Dit vraagt wel om aanpassingen in het systeem van onderwijsbevoegdheden. Uiteraard moet worden gegarandeerd dat docenten met de juiste didactische kennis en vaardigheden voor de klas komen te staan.

Om meer hybride docenten in het onderwijs te krijgen is het volgende nodig: :

  1. Een compensatieregeling die het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om hun werknemers te stimuleren (deels) voor het onderwijs te kiezen. Bijvoorbeeld een WBTO-regeling (Wet Bevordering Technisch Onderwijs), naar analogie van de bestaande WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).
  2. Aanpassingen van de bevoegdheidsstructuur in de diverse onderwijskolommen, waardoor het stelsel overzichtelijk wordt en alle ruimte te biedt aan de hybride docent. Een stelsel in lijn met wat de onderwijsraad adviseert kan daarbij helpen.
  3. Een publiek bekostigd (versneld!) traject voor zij-instromers uit het bedrijfsleven.
  4. Voldoende middelen voor onderwijsinstellingen om hybride docenten te faciliteren.
  5. Betere informatievoorziening. Een loket dat werkgevers helpt hybride docenten in te zetten.

Door meer mensen vanuit het bedrijfsleven als parttime docent in te zetten, krijgt het onderwijs de beschikking over een grotere pool aan docenten/ (techniek)opleiders die (theorie)onderwijs en actuele praktijkervaring met elkaar verbinden.

(Techniek) Docenten

FME wil dat docenten in het technisch beroepsonderwijs beter worden uitgerust om de medewerkers van de toekomst op te leiden. Er moet meer aandacht komen voor de inzet van hybride docenten.

Tegemoetkoming techniekdocent

FME wil een brug slaan tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, door meer techniekdocenten vanuit het bedrijfsleven in te zetten.

>
Sluiten