arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Duurzame toepassing van innovaties

Meting

Het blijkt lastig om de innovaties naar patiënten te brengen en zorginnovaties op te schalen. Het duurt vaak lang voordat een medisch hulpmiddel is goedgekeurd en wordt vergoed via het basispakket. Bovendien komt slechts een klein deel van de innovaties uiteindelijk op de markt en verdwijnt een groot deel daarvan vervolgens weer binnen enkele jaren van de markt.

FME maakt zich er hard voor dat innovatieve technologieën sneller moeten komen bij de mensen die er baat bij hebben.

Hoe brengen we hier verandering in?

Innoveren door samenwerking

  • Maak opschaling van innovaties makkelijker
  • Ondersteun proeftuinen 
  • Zorg voor snellere bekostiging van innovaties 
  • Stimuleer innovatie door zekerheid te bieden
  • Stel een technologieberaad in
  • Innoveer met nieuwe financieringsmodellen


Een onafhankelijk platform voor toelating en vergoeding

  • Maak implementatie veiliger, tijdiger en duurzamer


Duurzame zorg

  • Bevorder het gebruik van Ecodesign
  • Koop duurzaam en circulair in
Sluiten