arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Een innovatieve industrie als katalysator van maatschappelijke transities

Innovatie

R&D en innovatie liggen aan de basis van onze productiviteit, groei en welvaart. En ook aan de basis van onze mogelijkheden om de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd - bijvoorbeeld klimaatverandering of verstedelijking - met technologische oplossingen aan te pakken. Daarom maakt FME zich in Brussel en Den Haag sterk voor een optimaal innovatieklimaat voor de technologische industrie; van basisindustrie tot hightech onderneming en van multinational tot technostarter. Zeker nu de internationale concurrentie snel groeit en grote spelers zoals de VS, China en Japan hun inspanningen en budgetten opvoeren.

FME wil dat Nederland de eerste plek in de Global Innovation Index verovert

FME maakt zich onder meer hard voor een passend en toekomstbestendig subsidie-instrumentarium, effectieve valorisatie (ook richting het mkb), opschalingskansen voor nieuwe technologie, beschikbaarheid van voldoende durfkapitaal voor grote en kleine bedrijven en het stimuleren van de overheid als launching customer. FME wil dat Nederland de eerste plek in de Global Innovation Index verovert. En daarvan profiteert de gehele technologische industrie mee.

FME pleit voor het volgende

  • Verdere versterking en verruiming van de WBSO. Dit is een bewezen effectieve regeling die zowel door grootbedrijf als mkb veel wordt gebruikt. Tegelijkertijd moet digitalisering beter worden ingepast om de regeling toekomstbestendig te maken. Momenteel maken nog te weinig bedrijven werk van digitalisering. Dit moet worden versneld om te zorgen dat onze goede industriële concurrentiepositie behouden blijft, temeer omdat er vaak inregel- en configuratietijd nodig is. Via de WBSO kan ook het mkb verder digitaliseren, zodat zij de grote innovatiespelers in hun ketens kunnen bijhouden en productie binnen de regio blijft.
  • Behoud van de Innovatiebox. Op kwalitatief niveau is dit een belangrijke regeling voor veel industriële bedrijven. De Innovatiebox stimuleert innovatie bij grote hightech spelers en verzekert Nederland daarmee van invloedrijke posities in strategisch belangrijke mondiale waardeketens. En rond deze grote bedrijven profiteren ook de aangesloten clusters en toeleverketens mee. De Innovatiebox is zowel een breedte- als een diepte-investering in onze kenniseconomie.
  • De PPS-toeslag moet worden verruimd naar tenminste 40% om aan effectiviteit te winnen. Zo worden innovatie en R&D meer gestimuleerd.
  • Naast het behoud van het generieke en fiscale instrumentarium pleit FME evenzeer voor ambitieuze investeringen in sleuteltechnologieën. Het doel om 3% van het bbp aan R&D uit te geven moet zo snel mogelijk worden gehaald. Daarbij pleit FME wel voor technologie-evenwicht. Behalve investeringen in sleuteltechnologieën en het missiegedreven innovatiebeleid moet ook worden geïnvesteerd in sectoren die al hoogwaardige posities binnen hun mondiale waardeketens hebben verworven, zoals de chip(machine)sector en de radarbouw.  
  • Innovatie komt tot bloei in sterke regionale clusters. Investeer daarom ook in het leef- en woonklimaat binnen regio’s buiten de Randstad zodat zij aantrekkelijk zijn als vestigingsplek voor innovatieve bedrijven en een steun in de rug krijgen voor het aantrekken van buitenlands kennistalent. Hierbij gaat het ook om voorzieningen op het gebied van wonen, cultuur, bereikbaarheid en recreatie.
  • De overheid stimuleren om aanbestedingen en launching customership vaker aan te wenden als middel om innovatie te versnellen en de maakindustrie te versterken. De overheid is geen omstander, maar een relevante stimulator.
  • Valorisatie is een belangrijk middel om innovaties en productiviteitswinst door de gehele keten te realiseren. Het mkb moet hierin beter worden bereikt.
  • Toegesneden subsidies en beschikbaarheid van voldoende durfkapitaal zijn van cruciaal belang om beloftevolle start- en scale-ups te laten doorgroeien en hun technologie door de opschalingsfase te loodsen. Een technologie kan immers heel beloftevol zijn, maar soms is de markt nog niet rijp en moet er wel doorontwikkeling plaatsvinden. Met name voor technostarters moet meer investeringskapitaal beschikbaar komen, al dan niet via Invest-NL of de Europese Investeringsbank.
  • Ruimtevaarttechnologie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en biedt ook steeds meer commerciële groeikansen. Ook Nederland heeft een innovatieve space-sector en heeft internationale uitstraling als vestigingsland van het hoofdkantoor van ESA-ESTEC. Toch moeten onze space-bedrijven alle zeilen bijzetten om internationaal bij te blijven. FME pleit voor een tussentijdse verhoging van de optionele ESA-inschrijving naar € 200 miljoen, het op gelijke voet plaatsen van lasersatellietcommunicatie in het Groeifonds met andere sleuteltechnologieën, zoals AI en quantum en een nulmetingstraject om de Wra aan te passen aan de laatste ontwikkelingen.
Sluiten