arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energiebesparing

CV

FME is van mening dat meer toegepaste energiebesparing zowel in de industrie als gebouwde omgeving de doelstellingen van het Energieakkoord dichterbij brengen. Energy saving first: wat niet gebruikt wordt hoeft niet te worden opgewerkt. Maatregelen voor duurzame energie alleen zijn niet voldoende en bovendien erg kostbaar.

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Binnen de kaders van het Energieakkoord en de internationale afspraken zetten wij in op meer toegepaste energiebesparing zowel in de industrie als gebouwde omgeving. Duurzame energie maatregelen (zoals zon -en windenergie) alleen zijn niet voldoende en zijn bovendien erg kostbaar.

Energiebesparing is verreweg de goedkoopste manier voor CO-2 reductie en het realiseren van de klimaatdoeleinden. Daarnaast is het interessant vanwege de potentiële verdienkracht van nieuwe markten en vanwege mogelijkheden voor kostenbesparing. Voor bedrijven kan zo het concurrentievermogen worden bevorderd door minder afhankelijk te worden van energiekosten.

Verder biedt energiebesparing ook kansen voor de verbetering van bedrijfsprocessen en wordt de waarde van assets verhoogd. Voor potentiele investeerders bieden investering in energiebesparing meer zekerheid dan in investeringen in duurzame energie. 

Wat willen we bereiken?

  1. Effectievere handhaving van de wet milieubeheer op energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar (nu blijven er kansen liggen)
  2. Financiële facilitering: opzetten (laag rentend) investeringsfonds voor bedrijven
  3. Geen NHG zonder energielabel
  4. Korting op corporatieheffing als woningcorporaties aantoonbaar energierenovatie realiseren
  5. Fiscale ondersteuning bij vervroegd afschrijven energie onzuinige installaties
Sluiten