arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energiebesparing gebouwde omgeving

Zonnepanelen

Binnen de kaders van het Klimaatakkoord en de internationale afspraken zet FME in op versnelde toepassing van energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving. We zien namelijk dat deze maatregelen snel uitgevoerd kunnen worden tegen lage maatschappelijke kosten. Zowel via isolerende maatregelen als via energie-efficiënte(re) gebouwinstallaties. Door de verhoging van het aandeel hernieuwbare energie te combineren met efficiënter gebruik van energie komen klimaatdoelen binnen bereik.

Hoe willen we energiebesparing versnellen?

  • Aanscherpen eisen voor nieuwe (klimaat)installaties, waardoor via de vervangingsmarkt grootschalig kan worden verduurzaamd.
  • Gerichte stimulering via Erkende maatregelenlijst van energiebesparende technieken.
  • Handhaving van de wet milieubeheer, waardoor maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder daadwerkelijk worden uitgevoerd.
  • Launching customership van innovatieve en energiezuinige systemen door overheidsorganen met inkoopkracht zoals het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat.

 

Sluiten