arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energiebesparing Industrie

Energy

FME vindt dat energiebesparing de doelstellingen van het Klimaatakkoord het snelst dichterbij brengt. Energy saving first: wat niet gebruikt wordt hoeft niet te worden opgewekt. Het is op korte termijn ook de enige optie. Nederland wekt nog maar weinig duurzame energie op met zon en wind. Waterstof en groen gas staan nog in de kinderschoenen. Grootschalige warmtenetten aanleggen kost nog jaren. Hetzelfde geldt voor de aanleg van alle infrastructuur zoals hoogspanningsmasten, kabels en transformatoren die nodig zijn voor elektrificatie. 

Energiebesparing en procesenergiemaatregelen kunnen bedrijven direct mee aan de slag op basis van bestaande technologie. FME heeft daarom het project 6-25 gestart. FME denkt dat het mogelijk is 6 Megaton CO2 te reduceren in 2025.

Energiebesparing kan niet alleen snel, maar is ook verreweg de goedkoopste manier om de klimaatdoelen te realiseren. Energy saving first: wat niet gebruikt wordt hoeft niet te worden betaalt. Daarnaast is het interessant vanwege de potentiële verdienkracht van nieuwe markten en vanwege mogelijkheden voor kostenbesparing. Voor bedrijven kan zo het concurrentievermogen worden bevorderd door minder afhankelijk te worden van energiekosten.

Verder biedt energiebesparing ook kansen voor de verbetering van bedrijfsprocessen verhoogt de waarde van bedrijfsmiddelen. Investering in energiebesparing biedt potentiële investeerders in een bedrijf meer zekerheid dan investeringen in duurzame energie. 

Wat willen we bereiken?

Bij de industrie:

  1. Maar liefst 6 Megaton CO2 reductie in 2025 bij bedrijven met een hoog energieverbruik en groot besparingspotentieel zoals chemie en petrochemie, voedselproducenten, papier- en glasindustrie en metaalbedrijven
  2. Effectievere handhaving van de Wet Milieubeheer (straks Omgevingswet) op energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar (nu blijven er kansen liggen)
  3. Financiële facilitering: opzetten investeringsfonds voor bedrijven

Vervolg op de succesvolle convenanten Meerjarenafspraken Energie-efficiency ETS ondernemingen (MEE)  en Meerjarenafspraken Energiebesparing (MJA-3) voor niet-ETS bedrijven.

Sluiten